Collecte Dankdag

 

Collecte Dankdag 7 nov. Voedselbank Goeree-Overflakkee

De voedselbank Goeree Overflakkee heeft als belangrijkste

doelstelling om medeburgers op Goeree Overflakkee, die door

omstandigheden onvoldoende voedsel of kleding kunnen kopen,

wekelijks van een voedselpakket te voorzien.

Verder vinden ze ook belangrijk het terugdringen van de vernietiging

(verspilling) van voedsel en een bijdrage leveren aan het

voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement van de cliënten.

Namens de diaconieën van Ouddorp en Stellendam van harte

aanbevolen.

preekrooster

preekrooster

3de kwartaal van
het jaar 2020

Activiteiten

Geen activiteiten.