Nieuws

 

Nieuws van de Kerkenraad

Zondag 4 december: Viering Heilig Avondmaal, de ‘Maaltijd van de Heer” Op zondag 4 december worden wij weer uitgenodigd om deel te nemen aan de “Maaltijd van de Heer”. Wie aan de Maaltijd van de Heer deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Dat het avondmaal de Maaltijd van Jezus Christus is, komt in de viering op verschillende manieren tot uitdrukking. In het breken en ontvangen van het brood herkennen we de bijzondere aanwezigheid van de Opgestane. Telkens wanneer wij als gemeente deze maaltijd vieren, ontvangen wij dus brood en wijn uit de hand van de opgestane Heer. Aan deze tafel is Jezus Christus de gastheer die ons nodigt. Tegelijk gedenken we in de Maaltijd van de Heer hoe Jezus Christus op aarde heeft geleefd en hoe Hij zijn leven heeft gegeven voor ons. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als Zijn lichaam en Zijn bloed. In het ontvangen van brood en wijn nemen wij Jezus Christus zelf aan, die voor ons heeft geleefd en die voor ons is gestorven. Aan deze tafel is Jezus Christus de gave die wij ontvangen. Wie aan het Avondmaal gaat, ontvangt Christus, die ontvangt gemeenschap met Christus. Bij het Avondmaal gaat het erom, dat je gelooft dat de Heer je wil vergeven en dat je gelooft dat de Heilige Geest in je wil werken. Geloof je dat, dan ben je klaar voor het Avondmaal. Dan kun je er zelfs naar verlangen: je mag Christus ontmoeten, je mag Hem ontvangen! Jezus Christus is de gastheer en het geschenk. Om Christus te ontvangen, moeten we geloven in Zijn belofte: Hij wil gemeenschap met ons. Hij schenkt Zichzelf aan ons. Dat is ons aandeel: Avondmaal vieren vraagt om geloof en belijden. De belijdenis dat we Hem mogen ontmoeten. U/jij bent van harte uitgenodigd!!

Ophalen Kerstattenties

Dinsdagmorgen 13 december, tussen 10.00 – 12.00 kunnen de bezoekdames de kerstattenties voor ophalen. De diakenen ontvangen jullie met koffie en thee en iets lekkers. Alle vragen t.a.v. het bezoekwerk kunnen jullie dan ook met ons bespreken. Dus….tot ziens!


kerstwandeling :


Kerstconcert ‘Welcome to our World (24 december)

Kerstconcert ‘Welcome to our World’ wordt uitgevoerd door Interkerkelijk gospelkoor Per – Amore uit Stellendam in de gereformeerde kerk in Ouddorp.

Aanvang: 20.00 uur – kerkzaal open 19.30 uur

Toegang gratis – collecte: pakketten voor kansarme kinderen.Adventskalender – Kerst Delfshaven (Rotterdam)

Van Nico van Splunter kregen we onderstaande link doorgestuurd. Prachtig om je onderweg naar Kerst te laten inspireren: https://kerstdelfshaven.nl/adventskalender    

 

Verschijningsdatum KERKNIEUWS 873: vrijdag 23 december