Nieuws


Kerkdiensten

De maatregelen zijn versoepeld en we hoeven geen rekening meer te houden met de 1,5 meter afstand dus u hoeft geen plaats meer te reserveren. Toch blijven we er rekening mee houden want we willen iedereen de gelegenheid geven om weer naar de kerk te komen, dus ook de mensen die graag nog wat afstand houden. De achterste banken in de kerk houden we daarvoor vrij. Van deze mensen wordt dan wel verwacht dat ze zich uiterlijk de vrijdag vóór de betreffende zondag opgeven, zodat er toch een vrije plaats beschikbaar is. U kunt dit doen bij de scriba. Het gaat om de diensten op 10, 17 (morgen- en avonddienst), 24 en 31 oktober. Een goede ventilatie blijft wel belangrijk en dat blijven we ook doen. Ook zingen we nu alle liederen weer mee met als uitgangspunt onder begeleiding van het orgel of de piano. Soms zit er nog een mooi onbekend lied bij en dat wordt dan afgespeeld via YOU TUBE. En natuurlijk mag u dat meezingen. Vanzelfsprekend is er na iedere morgendienst de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee/fris en een koekje. Daar waar mogelijk gebruiken we de tuin, maar nu het
wat frisser wordt en het wat vaker zal regenen, kunnen we ook weer in ’t Forum terecht. Voor zowel de diensten als de ontmoeting bent u van harte welkom.


Functieverdeling binnen de Kerkenraad

Met ingang van 24 oktober 2021 zal Karin van de Kuil-van Meeteren het voorzitterschap binnen de Kerkenraad overnemen van Bert Kraaijenbrink. Een functie die niet vreemd voor haar is daar zij al eerder voorzitter van de Kerkenraad is geweest. Vanaf die datum neemt Bert Kraaijenbrink het scribaat over. Gertjan Moerkerk wordt de nieuwe voorzitter van de diaconie en volgt hiermee Jan
Weeda op.


Plus sponsoractie

Als u problemen heeft om de codes in te scannen, dan kunt u de punten ook inleveren bij de kerk. In de hal staat er een bakje voor, doordeweeks kunt u de punten deponeren in de brievenbus van de kerk of overhandigen aan Adrie Bijl. Wij sparen mee voor “Kind en Jeugd”.