Nieuws

 

Van de scriba


In het laatste Kerknieuws heeft u zich op kunnen geven voor de kerkdiensten in de maand november. Op dit moment houd ik er nog rekening mee dat we maximaal 30 mensen mogen toelaten, maar het is mogelijk dat in de komende weken hier verandering in komt. Ook nu wil ik u dringend vragen om in één keer alle diensten op te geven. waar u aanwezig wilt zijn in de maand december. In dit geval vóór 01 december. U kunt via het kerknieuws, via het kopje reserveren op deze site of bij mij thuis, maar u mag het ook telefonisch doorgeven. De maatregelen zijn nog steeds hetzelfde. We houden 1.5 meter afstand, dus niet meer dan 2 mensen gelijktijdig in de hal. Bij het binnengaan en verlaten van de kerkzaal dragen we een mondkapje, zo ook als we ons tijdens de dienst moeten verplaatsen. U kunt nog steeds de handen ontsmetten en mag met het hart meezingen. Ruimschoots op tijd krijgt u bericht naar welke diensten u kunt komen. 

De kerstnachtdienst is onder voorbehoud. Dit is bij uitstek een dienst waarin de samenzang een belangrijk onderdeel is van de dienst. Daarnaast is het ook de bedoeling dat we bij deze dienst ook mensen kunnen ontvangen die weinig dan wel nooit naar de kerk gaan. Onder de huidige maatregelen, die we begrijpen, is dit niet haalbaar. We moeten er nog een besluit over nemen. Hierover krijgt u dus nog bericht.

Samen werken in de wijngaard

Een pakkende kop voor onderstaand bericht, het was even zoeken maar ik kwam op deze kop uit. Het woord samen komen we niet alleen in deze “corona-tijd” tegen maar heeft ook alles te maken met gemeente van Jezus Christus zijn. Bijbels gezien mogen wij in de wijngaard werken en dat gaat verder dan werken in de tuin. Het afgelopen jaar heeft om veranderingen gevraagd. Met de beamer waren we al gestart, maar nu veel mensen niet naar de kerk kunnen komen zijn we ook gestart met online uitzendingen, zodat we ook samen de erediensten kunnen beleven en
vieren. Maar dit vraagt wel de nodige voorbereidingen en computerkennis om dit iedere week weer rond te krijgen. We zijn er mee begonnen en willen er ook mee door gaan, want ook na de corona-tijd zullen er gemeenteleden zijn die, wel willen, maar niet naar de kerk kunnen komen en die zich nu met de online uitzendingen veel meer betrokken voelen. Dat samen gevoel willen we er in houden, maar dat vraagt extra handen, zodat de huidige ploeg ook een keer een zondag vrij
kan nemen. Dit wordt dus de 1e vacature. Samen werken in de wijngaard vraagt ook de nodige mensen voor het college van kerkrentmeesters. Want naast de financiën moeten ook de gebouwen en het materiaal in orde zijn zodat we veilig in de kerk kunnen zitten en met goed materiaal
kunnen werken. Misschien zegt u, dat is niets voor mij, want ik heb twee ‘linkerhanden’. Wel, dat is het mooie van samen mogen werken in de wijngaard, ook voor deze leden is er plaats. Iedereen
heeft talent(en). Specifiek zijn we op zoek naar een voorzitter voor het college. En natuurlijk mag deze voorzitter op z’n tijd ook klussen in de wijngaard, maar het gaat er vooral om dat de voorzitter de vergaderingen leidt en sturing geeft aan de afspraken. Dit is de 2e vacature en tot slot de 3e.
We hebben geen druiven of vijgen in onze wijngaard maar de tuin achter de kerk moet wel worden bijgehouden, dus daarom zijn we op zoek naar een tuinmens. U ziet het aan de naam het mag en kan verricht worden door zowel zusters als broeders. Dit geldt overigens ook voor de andere 2 vacatures.

We zoeken dus:
Enkele leden met enige computerkennis om het uitzenden van
de kerkdiensten te ondersteunen;
Een voorzitter voor het college van kerkrentmeesters;
Een tuinmens.
Voor alle 3 de vacatures kunt u contact opnemen met Georg
Bröcker van het college van kerkrentmeesters.

Viering Heilig Avondmaal

Zondag 29 november worden we weer uitgenodigd om het Heilig Avondmaal te vieren. Het Heilig Avondmaal is een bijzondere maaltijd, met een heel bijzondere betekenis en werking. Deze bijzondere betekenis blijkt al uit de benaming van dit sacrament: een heilig maal, een maaltijd van de Heer. Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel te nemen aan het maal aan Zijn tafel, in gemeenschap met Hem. God wil in en door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in Zijn
gemeenschap van gelovigen. Hoewel het Heilig Avondmaal aan ons wordt bediend, ontvangen wij brood en wijn rechtstreeks uit Zijn hand. Wij gaan aan tafel bij de Heer. God wil bij ons zijn, onder ons mensen. Het vieren van het Heilig Avondmaal vormt een bijzonder moment waarop iedereen die eraan deelneemt individueel nader komt tot God, maar waardoor wij als mensen ook nader komen tot elkaar. Wij worden op een nieuwe manier één in Zijn gemeenschap, als broeders en zusters in het lichaam van Christus. Het Heilig Avondmaal is een zichtbaar teken en zegel van Zijn aanwezigheid en genade in en voor Zijn gemeenschap, voor iedereen die zich deel weet van Zijn gemeenschap en die zich geroepen weet tot deelname aan het Heilig Avondmaal. Door het vieren van het Heilig Avondmaal krijgen wij ook een voorproef op het Koninkrijk van God, dat Jezus Christus heeft verkondigd. Wij proeven in de bijzondere tekenen van brood en wijn het Koninkrijk van God, en zien hoopvol uit naar Zijn wederkomst. Door het vieren van het sacrament ervaren wij een voorproef op de komende vrede, gerechtigheid en liefde in Zijn Rijk. Onze relatie tot God, maar ook onze relaties tot elkaar worden door het vieren van het Heilig Avondmaal in gemeenschap met Christus hernieuwd. Hij maakt ons vrij van alle kwaad en geeft ons nieuw leven. Door de goede gaven van God te ontvangen en te delen worden wij één in Christus, waarbij alles wat ons van God en van elkaar scheidt, wat ons verdeelt en vervreemdt, wegvalt. Het vieren van het Heilig Avondmaal is daarom altijd ook dankzegging.

Kristalnachtherdenking

Verklaring van de PKN, uitgesproken door de scriba, ds. De Reuver over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst. Ook aan het einde van dit 75e jaar van
onze bevrijding komt de Joodse gemeenschap van Nederland in Amsterdam bijeen voor de Kristalnachtherdenking. In de nacht van 9 op 10 november 1938 begon met een eerste pogrom
de gewetenloze, machinale moordcampagne waaraan in de daaropvolgende jaren zes miljoen Joden ten prooi vielen. Maar zoals Abel Herzberg schreef in zijn dagboek uit Bergen Belsen: Er zijn in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen Joden uitgeroeid, maar er is één Jood vermoord en dat zes miljoen keer. Ook andere groepen vielen uitsluiting, wegvoering en moord ten deel. Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn die de overlevenden hebben gevoeld. Een pijn die door de volgende generaties wordt meegedragen en ervaren. Het is in erkenning van dat verdriet en
van die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich richt tot de Joodse gemeenschap in ons land. Nog niet eerder zocht de Protestantse Kerk op deze wijze het gesprek met onze
Joodse gesprekspartners. Dat dit pas in het 75e jaar van de bevrijding geschiedt, is laat. Naar wij hopen niet té laat. De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Eeuwenlang werd de kloof in stand gehouden die later de Joden in de samenleving dusdanig kon isoleren dat ze konden worden weggevoerd en vermoord. Ook in de oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke instanties veelal aan moed ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen. Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij dank, ook door leden van de kerken werden verricht. Met dankbaarheid gedenken wij hen die de moed hadden om tijdens de oorlog in verzet te komen. De Protestantse Kerk erkent tevens dat de opvang van de Joden die na 1945 terugkeerden in onze samenleving tot schrijnende situaties heeft geleid. De problemen die werden ondervonden bij de terugkeer van oorlogspleegkinderen naar de Joodse gemeenschap en bij de restitutie van bezit zijn daarvan pijnlijke voorbeelden. In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen. Ook de Protestantse Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten. Mogen alle slachtoffers van de grote verschrikking een gedachtenis en naam (Hebreeuws: Yad vaShem) hebben in het hart van de Eeuwige, de God van Israël. Dat alle geliefden die worden gemist, niet worden vergeten. Zoals geschreven staat: Aarde, dek mijn bloed niet toe, laat mijn jammerklacht geen rustplaats vinden. (Job 16:18). We nemen onszelf voor alles te doen wat mogelijk is om de joods -christelijke relaties verder uit te laten groeien tot een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme.

Adrie Bijl.


EEUWIGHEIDSZONDAG: zondag 22 november

Op deze laatste zondag voor Advent mogen we met dankbaarheid de namen gedenken van diegenen uit het midden van onze gemeente, die het afgelopen jaar gestorven zijn. Wij mochten hen toevertrouwen aan de barmhartigheid van de HERE onze God. Daarom rouwen wij wel, maar niet zonder hoop. Want als gemeente van Jezus Christus, de opgestane Heer, mogen we vast geloven dat er een liefde is, sterker dan de dood. Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven’ (Johannes 11: 25). Dit jaar valt deze zgn. Eeuwigheidszondag op zondag 22 november. In de morgendienst gedenken we hen die uit de kring van onze gemeente, en van eigen familie, vrienden en bekenden zijn overleden. We zoeken naar Woorden van onze Levende Heer en naar liederen van troost en bemoediging. Van iedere overledene zal de naam genoemd worden en is er een moment van herinnering en gedenken. Daarna zal er een kaars ontstoken worden.

Ds. C. W. Hoek (predikant)
A. Bijl (scriba)


11 December wintermarkt

Dat zou mooi zijn! Maar zoals u ook wel begrijpt is dit niet mogelijk in de vorm die
we gewend zijn. Daarom doen we het dit jaar op een andere manier. De kinderen tot 12 jaar mogen wel bij elkaar zijn daarom gaan zij gezellig samen knutselen. Hariëtte organiseert dit. Zie ook de poster in dit Kerknieuws.
Het is mogelijk om het volgende af te halen:
Erwtensoep met stokbrood en kruidenboter € 3,00
Broccolisoep met stokbrood en kruidenboter € 3,00
Tomatensoep met stokbrood en kruidenboter € 3,00
Hartige hapjesschaal (6 hapjes) € 5,00
Gevuld speculaas (van Aartje) € 4,00
Boterkoek (van Nelly en Adrie) € 4,00
Kruukplaetjes € 2,50
Kerststukje (gemaakt door Jeanne) €10,00
Ook hebben we een verloting met als hoofdprijs een goed gevulde
boodschappenmand! Verder nog verschillende leuke andere prijzen.
De lootjes kosten 1 euro per stuk en ook de lootjes kunt u bij
uw bestelling doorgeven.

De prijstrekking is om 18.00 live te zien via een youtube uitzending
vanuit de kerk! U kunt uw bestelling tot woensdag 9 december doorgeven aan:
Adrie bijl of een briefje door de brievenbus mag ook. U kunt uw bestelling ophalen op vrijdag 11 december tussen 16.00 en 18.00 uur in ’t Forum. Let op we houden afstand en dragen binnen
een mondkapje. Bent u niet in de gelegenheid om uw bestelling op te halen dan kan de bestelling ook bij u thuis worden gebracht op vrijdag 11 dec. Betaling kan via tikkie bij Gerda Weeda (even aangeven als u zo wil betalen) of gepast bij het afhalen.

Evelien Meuzelaar.Kerstproject 2020: IK ZIE TOEKOMST IN JOU

Een project over spiegelen, kijken, geloven en zien…. Ds. Westerneng beschrijft in zijn theologische inleiding hoe God in de bijbelse geschiedenissen op weg naar Kerst laat zien welke toekomst Hij voor ogen heeft voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren. Hij doet dat door zijn engelen naar de wereld te sturen met zijn boodschap. Het zijn Gods dienaren en zijn zo ook als een spiegel voor ons mensen. De komende weken gaan we in de kindernevendienst die verhalen over de engelen vertellen en bekijken we de powerpoint die bij dit project gemaakt is.

29 november 1e advent: Spiegel van belofte. Een engel kondigt Gods grote toekomst aan
Een engel bij Zacharias Lucas 1:5‐25 We horen vandaag over Zacharias die een hele belangrijke boodschap krijgt. Het is een belofte van hoop, hoop die Zacharias eigenlijk niet meer heeft. Hij en zijn vrouw willen heel graag een kind, maar of die wens ooit in vervulling zal gaan?

6 december 2e advent: Spiegel van liefde
Een engel bewijst Gods liefde Een engel bij Maria Lucas 1:26‐38 We horen vandaag over de ontmoeting van Maria met de engel Gabriël. Hij geeft Gods liefde speciaal voor Maria door.
De kindernevendienstleiding.


KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

In deze bijzondere tijd zijn veel mensen eenzaam en meestal thuis. Zowel jongeren als ouderen, al die mensen die in het ziekenhuis verblijven of in een verzorgingshuis, mensen die mindervalide zijn, iemand uit de kerk die je lang niet hebt gezien en laten we ook de kleintjes niet vergeten. Stuur daarom massaal een bemoedigende kerst- of nieuwjaarswens naar elkaar. Ons kerkkoor “Canticum” verzorgt al jaren de bezorging van uw kaarten in de woonkernen Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Dit jaar willen wij dit graag weer voor u doen, uw kaarten worden ongeveer een week voor de feestdagen bezorgd. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding om onze kas wat aan te vullen. Onze inkomsten laten het afgelopen jaar een dalende trend zien. Indien mogelijk hopen we volgend jaar weer met de repetities te beginnen.

Wilt u brieven en kaarten voor Ouddorp, Goedereede en Stellendam laten bezorgen, dan betaalt u bij inlevering 55 eurocent per kaart of brief en mag u de kaarten met gepast geld in een envelop in de brievenbus doen van of afgeven bij : Henk Troost, Oranjestraat 8, Stellendam. U kunt uw brieven en kaarten inleveren vanaf maandag 7 december t/m dinsdag 15 december. Kaarten met een postbusnummer kunnen wij niet bezorgen.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens de koorcommissie,
Janie Kolff


Een leuke kerst voor ieder kind!

Dit is de titel van een inzamelingsactie voor speelgoed voor de kinderen van gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank. Deze actie is het initiatief van een inwoonster uit Stellendam, die
graag iets voor deze kinderen wilde doen. Ze wil zo graag dat deze kinderen ook een kerstcadeau kunnen krijgen. Ze heeft eerst contact met de Voedselbank gezocht, die haar aanmoedigde en
beloofde mee te werken. Ze zette het op facebook, en daar las ik het. Ik heb haar nog wat meer informatie gevraagd, ik vond het zo’n leuke en diaconale actie. Daarom leest u nu dit stukje. De oproep is: koop een kindercadeau. Op ons eiland zijn er in veel dorpen nu inleverpunten waar iemand het (bijna) nieuwe kindercadeau kan brengen. (compleet en netjes). Deze worden in de week voor Kerst ingepakt en naar de Voedselbank gebracht. De vrijwilligers daar zorgen ervoor dat ze bij de kinderen terechtkomen. Het gaat dus alleen om speelgoed (en misschien ook een rolletje
kerstinpakpapier). Tot donderdag 17 december kunt u uw cadeau inleveren. Ondergetekenden zijn ook inlever-punten geworden: dus in Stellendam op het Tulpenpad 27 en in Melissant op Molendijk 58. Doet u ook mee?

Annemieke Moerkerk en Akkeline van Lenten.


 

Berichten vanuit de diaconie

Collecten tijdens de coronapandemie:
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen collecteren we nog niet tijdens de dienst. Daarom vind u in de hal van de kerk drie potten waarin u uw bijdrage voor de collecten kunt geven. Omdat niet iedereen bij de kerkdiensten aanwezig kan zijn, vragen wij of u de komende tijd de collecten van de kerk en de diaconie wil blijven steunen door het overmaken van een bijdrage via
de bank.
Collecte 22 nov. Pastoraat PKN Omzien naar mensen
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.
De Protestantse Kerk geeft trainingen, zoals het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden. Met uw bijdrage maakt u het ontwikkelen van trainingen mogelijk.
Collecte 29 nov. Heilig Avondmaal noodhulp Corona
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrok zich hier een stille ramp die evenzeer grote gevolgen had. Door de verplichte lockdowns hadden mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. De gevolgen hiervan gaan door. Ziekte, honger en dood
dreigen. Samen met Kerk in Actie wil wij nog steeds kerken wereldwijd ondersteunen met o.a. voedsel, medische zorg en financiële steun aan de meest kwetsbaren. Help de gevolgen van deze stille coronaramp te bestrijden.

Collecte 6 dec. Calando
Calando is een hospice gevestigd in Dirksland. Het is een huis waar in huiselijke sfeer terminale zorg wordt verleend door deskundige medewerkers, vrijwilligers en desgewenst een geestelijk verzorger. Het doel is om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven. Bij de zorgverlening staan de individuele vragen/ wensen van de bewoners en diens naasten centraal, zodat het verblijf zo aangenaam mogelijk is, in een context die vertrouwd is en lijkt op de thuissituatie. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat een ieder de juiste zorg kan ontvangen in de laatste periode van het leven Wij bevelen deze collecten van harte bij u aan!

Proviandkastje : Het kastje aan de muur zit vol met producten! De voorraad is de laatste weken alleen maar gegroeid. Wilt u iedereen in uw omgeving wijzen op het motto van het kastje?
“Geef wat je kunt missen, pak wat je nodig hebt” Zo hopen we dat mensen die best iets kunnen gebruiken hiervan, hun schroom overwinnen en pakken wat ze nodig hebben. Het staat ervoor!

Kerstattenties Kerst 2020
We zijn er al haast aan gewend, alles gaat dit jaar anders dan voorgaande jaren. Dinsdag 15 december had ik de ochtend voor de bezoekdames gepland, even een gezellig samenzijn en daarna de kerstattenties verdelen. Ook dat zal nu anders moeten. Tussen 10.00 en 12.00 uur ben ik in ’t Forum en kunnen de bezoekdames hun attenties ophalen. Dan hebben jullie genoeg dagen voor de Kerst om ze te verspreiden. Juist nu er meer dan ooit behoefte is bij de mensen aan persoonlijk contact moeten jullie keuzes maken bij het rondbrengen. Of de regels moeten dan al iets soepeler zijn. Maar in elk geval: contact maken kan op zoveel manieren, wees daarin creatief! Ik probeer vóór die datum iedereen even te bellen, zodat we elkaar toch even kunnen spreken over het bezoekwerk. En als jullie de attenties niet zelf kunnen of willen ophalen breng ik ze die middag zelf even. Geef het maar aan. Tot dinsdag 15 december!

Kerstcampagne “Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar hun reis eindigt?
De situatie van deze kinderen is urgenter dan ooit. Partnerorganisaties van Kerk in Actie, zoals Borderline Lesvos, helpen hen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Zo brengen ze licht in hun donkere bestaan. Binnenkort collecteert KIA huis-aan-huis voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De actieweek is van 29 november t/m 5 december.
Marijke van Kampen organiseert deze collecte voor ons dorp. Zij heeft gemeenteleden benaderd met de vraag om met de collectebus rond te gaan. Vanwege corona is het nog wat onzeker, maar het ziet er naar uit dat we echt aan de deur mogen komen. En wat zeker is, is dat deze kinderen onze hulp hard nodig hebben. Dus geef aan de collectant aan de deur of via de QRcode. Hartelijke dank! Goed om alvast te weten: ook onze kerstcollecte op 25 december
is voor deze campagne “Geef Licht”. 


UIT DE PASTORIE

MEDITATIE: ‘Waken en nuchter zijn’ “Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn (I Thess. 5: 6 NBV). “Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker
en nuchter zijn” (I Thess. 5: 6 NBG). Deze aanstaande zondag wordt ook wel de Eeuwigheidszondag
genoemd. Wij ervaren – vaak met heimwee en verdriet – dat onze dagen en de mensen voorbij gaan. Alle dingen zijn tijdelijk. We weten dat ook: God heeft de eeuw in ons hart gelegd (Pred. 3: 11). Ofwel: we beseffen maar al te goed dat ons leven begrensd is. Maar als wij dan in dit leven aangesproken worden door de eeuwige God, dan worden alle dingen anders! Dan raakt de eeuwigheid Gods onze voorbijgaande dagen. Dan mogen we onze tijden in Gods hand leggen. Als wij dan in de Here sterven, dan zijn we weliswaar ‘uit de tijd’ (zoals sterven in Friesland en Twente genoemd werd), maar niet voorbij. Als dan onze tijden in Gods hand zijn, als rondom ons leven zich
Gods eeuwigheid koepelt, als we de toekomst van Christus verwachten, welke levenshouding past daar dan bij? Mogelijk zouden we verwachten dat wij geroepen worden om dan niet al te veel bezig te zijn met dit leven en deze wereld, maar alvast gericht te zijn op de eeuwigheid. Maar er staat echter juist in de Bijbel dat wij in dit leven wakker en nuchter moeten zijn. Die houding past
dus bij een echt geloof! Het beeld komt weg bij de Here Jezus zélf; denk aan zijn gelijkenis van de dwaze en verstandige bruidsmeisjes, waarvan de helft niet voorbereid is op de late komst van de Bruidegom. Jezus roept daarin op om waakzaam te zijn, verwachtend. Zelf is Hij immers ook de grote Ontwaakte, die opstond uit de doden. Het zijn ‘de anderen’ die niet wakker en nuchter zijn, maar slapende leven. Zij leven wel, maar hen ontgaat van alles; ze leven dwars door de nood van de tijd heen. De apostel koppelt hier aan een echte geloofshouding het woordje ‘nuchterheid’. Dat lijkt wat vreemd. Veel mensen vinden immers ‘geloven’ nogal zweverig en zeggen juist dat
zij daarvoor te nuchter zijn. Paulus keert het precies om: juist door het geloof sta je nuchter
in de wereld, krijg je oog voor wat er aan de hand is, ben je alert. De ‘anderen’ – die niet in het geloof staan (en die je trouwens net zo goed binnen de gemeente aantreft!) – missen juist waar het op aankomt. Die leven als in een roes, denkend dat het bestaan altijd zal voortkabbelen. Maar zo is het niet! Paulus schrijft dat Jezus komt als ‘een dief in de nacht’ (vers 2). Mensen die wel eens hebben meegemaakt dat er in hun huis ingebroken is weten wij heel goed wat dat betekent: het overvalt je, je bent er in het geheel niet op voorbereid. Dat geldt dan in dit Bijbelwoord voor hen die in het geheel geen rekening met Jezus houden. Maar zij die wel rekening met de Heiland houden, worden blij verrast door de komst van de Heer. Zij leefden al met zijn woorden en beloften. Zij letten op de tekenen der tijden. Anders gezegd: zij waken. Slapen is dus hier bedoeld als: ongeïnteresseerd zijn. Niet bewust leven. Oppervlakkig zijn. Christenen moeten hun ogen wijd open houden. Ze moeten paraat zijn, zoals soldaten die op wacht staan. Als die soldaten slapen en hun wapens niet bij de hand hebben, zijn zij kansloos bij een overval. Maar waakzame gelovigen zijn gewapend met geloof, liefde en hoop (vers 8). Dat zijn uiteraard geen vernietigingswapens:
ze zijn juist bedoeld om het leven te helen en te herstellen. En dat is nu juist Gods bedoeling! Want al kan de HERE zonde en onrecht niet over Zijn kant laten gaan, Hij is erop uit om mensen bij het leven te behouden (vers 9)! Daartoe heeft Hij immers de Here Jezus tot ons gezonden. De dankbaarheid over die liefde van God moet onze dagen gaan stempelen, moet in onze manier van mens-zijn-met anderen gaan zitten. Dan zijn wij wakker en nuchter.
“De Heer verschijnt ter middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.”
(Gezang 63 LB)

CWH