Nieuws


Bezoek kerkdiensten

De diensten in de maand augustus graag uiterlijk. Zie : reserveren. Nog even de spelregels voor het bezoek. De kerk gaat om 09.45 uur open en in de hal mogen niet meer dan 2 personen gelijktijdig aanwezig zijn, m.u.v. huisgenoten. In de hal kunt u de handen ontsmetten en hoort u van de koster waar u mag gaan zitten. Voor de dienst mag u gerust met elkaar in gesprek gaan, maar houdt de anderhalve meter afstand in acht en houdt er ook rekening mee dat de dienst al wordt uitgezonden en dat men thuis alles kan horen. (we gaan er wel vanuit dat er in de kerk alleen maar het goede nieuws wordt verteld en dat iedereen dat mag horen). Na de dienst verlaten we de kerk en houden we nog steeds rekening met de anderhalve meter afstand. Bij redelijk weer is er na de dienst gelegenheid om elkaar in de tuin te ontmoeten en koffie/thee of fris te drinken.

Zingen

Waarom mogen we nog niet zingen tijdens de dienst? Het zingen is vrijgegeven maar wel onder bepaalde voorwaarden en aan die voorwaarden kunnen wij niet voldoen. De voorwaarden hebben alles te maken met een grote kans van verspreiding van het virus tijdens het zingen. Een goede ventilatie en een groot kerkgebouw worden min of meer als eis gesteld om veilig te mogen zingen. Helaas voldoet ons kerkgebouw hier niet aan. De verwachting is dat er binnen 2 weken een uitvoerig rapport zal komen waarin dit alles omschreven wordt. In ieder geval tot die tijd (en ik ben bang van nog langer) zullen we niet zingen.

Nieuwe ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn een aantal namen aangedragen voor het ambt van diaken, ouderling en kerkrentmeester. Inmiddels zijn we gestart met het benaderen van kandidaten voor deze ambten. Wilt u dit meenemen in uw gebeden. Gods Zegen en Geest vragen voor de leden die benaderd worden, maar ook Zijn Zegen en Geest voor ons gemeente zijn.

Ontbijt

De ontbijtactie rond vaderdag heeft € 400,– opgebracht. Alle helpers en kopers hartelijk dank.

Adrie Bijl.


Berichten vanuit de diaconie

Collecten tijdens de coronapandemie. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen collecteren we nog niet tijdens de dienst. Daarom vindt u in de hal van de kerk twee potten waarin u uw bijdrage voor de collecten kunt geven. Omdat niet iedereen bij de kerkdiensten aanwezig kan zijn, vragen wij of u de komende tijd de collecten van de kerk en de diaconie wil blijven steunen door het overmaken van een bijdrage via de bank (zie ook bericht elders in Kerknieuws). In de maand juli collecteren wij o.a. voor het werk van Albert en Esther Knoester in Israël en in augustus vragen wij uw aandacht voor de collecte van het werelddiaconaat. Collecte Albert en Esther Knoester , Dimona Israël Albert en Esther Knoester wonen in Dimona, in Israël. Sinds mei 2008 zijn zij uitgezonden ten dienste van de Messiasbelijdende Gemeente in Israël. Zij zijn vanuit hun eigen huis in Dimona begonnen met het stichten van een gemeente. Ook hebben zij een inloophuis opgezet waar iedereen van harte welkom is om binnen te lopen voor een praatje. Jaarlijks komen Albert en Esther een aantal weken naar Nederland voor vakantie. Op een van deze zondagen gaat Albert ook voor in een dienst bij ons in de gemeente. Helaas kan hij in verband met de coronapandemie dit jaar niet bij ons voorgaan. Wij vragen of u het werk van Albert en Esther in Dimona Israël van harte wil blijven steunen.

Collecte Werelddiaconaat


Colombia – Opvang en hulp voor ontheemden. Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook paramilitairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische
hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
Omzien naar elkaar Ik heb genoten. Na 4 maanden met 4 of 5 mensen in de kerk en vervolgens de maand juni met ruim 20 mensen op 5 juli weer een dienst met kindernevendienst en oppas. Jammer dat het weer het niet toeliet om na afloop koffie te drinken in de tuin, maar het gaf met jong en oud weer een vertrouwd gemeentegevoel. Elkaar weer zien. Geweldig. Dit is niet voor iedereen weggelegd, afhankelijk van leeftijd maar vooral gezondheid durft en kan nog niet  iedereen deze stap maken. Daarom blijft het belangrijk om oog te houden voor elkaar. We blijven met elkaar gemeente. Ook hierin zijn we eenheid in verscheidenheid. We mogen God bidden om
die eenheid vast te houden. Het doet ons ook de ogen openen naar die broeders en zusters die al jaren niet meer naar de kerk kunnen komen. Laten we oog en hart houden op elkaar. Dat oog en hart wordt ook van ons verwacht voor degenen die de gevolgen van het coronavirus ondervinden. Niet alleen wat de gezondheid betreft maar ook de vrijheid die je mist en het werk. Minder moeten gaan werken of zelfs je werk kwijt raken. Je ziet het om je heen gebeuren. Van ds. Oane Reitsma kwam ik het volgende lied tegen. In dit lied krijgen we de opdracht om het goede te doen jegens de ander. Want God houdt ons daarin vast, tot Zijn liefde de hele wereld overwonnen heeft:


Helden?

Mensen op een voetstuk plaatsen? Een beeld voor ze oprichten? Ze een held noemen en applaus geven? We zijn het gelukkig niet zo gewend in de kerk en dat moet maar zo blijven. Maar even enkele mensen een compliment maken in dit Kerknieuws vind ik wel gepast. Liesbeth, Bert en Adrie hebben gezorgd dat de afgelopen periode de mogelijkheden om ons blijvend verbonden te voelen met onze kerkelijke gemeente er waren. Zij trokken de kar vanaf het moment dat we niet meer bijeen mochten komen. Zij probeerden iedere week weer met grote inzet en bevlogenheid ons iets mee te geven in deze hectische tijd. Een moment van inspiratie, mooie woorden, mooie luisterliederen, een gevoel van verbinding…… van veel kanten heb ik gehoord dat mensen er blij mee waren, het mooi vonden en erg waardeerden. Alle drie werden ze al bedankt en kregen ze een bloemetje en afgelopen zondag een bon, maar ook op deze plaats mag het genoemd worden. Zelf gaven ze alle drie aan het als een verrijking te hebben ervaren, ook voor hen persoonlijk. Dat is prachtig. We mochten de afgelopen periode steeds een Zegen en Gods aanwezigheid vragen in ons consistoriegebed. En die hebben we zeker ervaren tijdens de bijeenkomsten. Ik denk dat ik namens de hele gemeente spreek als ik jullie nogmaals bedank voor alle inzet! En dan ook hier de namen van Peter en Evert: elke week trouw in de weer om de uitzending zo goed mogelijk te verzorgen, in beeld en geluid. Al vanaf 15 maart. Wat een inzet. Een gouden combinatie. De uitzendingen werden ook steeds professioneler, ze groeiden in kunde en ervaring. Ze werden afgelopen zondag al bedankt voor hun inzet, met een bon, maar ook hier: Bedankt mannen! Fijn dat we weer zicht hebben op verruimingen van de regels, dat we steeds meer mensen in de kerk mogen ontmoeten, dat de kinderoppasdienst en de kindernevendienst weer rustig konden beginnen en dat we voorgangers mogen verwelkomen. Weer een klein beetje terug naar samen gemeente zijn en blijven!

Akkeline van Lenten.


Top 2000 kerkdienst

Op 13 september a.s. hopen we dat alle seinen op groen staan om een Top2000 kerkdienst te houden. We hebben helaas al één concessie op voorhand moeten doen: popkoor “Singing Beat” uit Spijkenisse kan geen medewerking verlenen. Allereerst omdat zij niet kunnen oefenen en ten tweede zorgt een groot koor voor een beperkt aantal toegestane gasten. We weten nu nog niet wat mag maar als we 100 mensen mogen toelaten en het koor bestaat uit 40 personen, dat zou zonde zijn. Voorlopig is onze voorganger deze avond nog steeds ds. Fred Omvlee, de geestelijk vader van de Top2000-kerkdienst. Om dit jaar weer een andere lijst met liedjes te kunnen presenteren vragen we om input van de gemeente. Is er een popliedje (uit de top2000) wat u/jou raakt? Heb je daar ook nog een motivatie bij? We horen het graag! Het zou nog leuker zijn als u/jij dat ook zelf wil komen vertellen tijdens deze dienst, maar misschien is dat wel teveel gevraagd. En dat mag de dominee ook doen. Er zijn al wat inzendingen binnen maar we wachten vol spanning uw / jouw bijdrage af!

Hartelijke groet,

Jan en Gerda Weeda.