Nieuws

Kerkdiensten alleen via Internet?

Het is vanwege de situatie rond Corona nog steeds niet te zeggen wanneer we weer (wel of niet met een beperkt aantal mensen) de diensten “lijfelijk” kunnen bijwonen in ons kerkgebouw. Zoals het er nu naar uitziet kan dat nog wel enige tijd gaan duren. Maar toekomstige wijzigingen in de huidige toestand zijn niet ondenkbaar. Let u daarom op de mededelingen die de regering zal doen in de komende periode. Ook scriba Adrie Bijl zal u via de mail op de hoogte houden van de mogelijkheden rond het houden van kerkdiensten in het kerkgebouw. Voorlopig dus alleen “kerk via Internet”.

Alvast reserveren voor na een evt lockdown ?

  Zie ook het menu hierboven bij praktisch en reserveren. De lockdown duurt in ieder geval nog tot 2 maart. Het is dus afwachten of we vanaf zondag 7 maart weer bezoekers welkom mogen heten in de kerk. Het volgende Kerknieuws komt 12 maar weer uit. U mag zich altijd al opgeven voor de diensten op 7 en 14 maart. Ook nu geldt: mocht het mogelijk zijn dan krijgt u tijdig bericht. De opgave inleveren bij de scriba (mail/app of brievenbus).


Bidstond

Deze vindt dit jaar plaats in Ouddorp en wel op woensdag 10 maart om 19.30 uur. Ook hier geldt dat het nog onduidelijk is of en zo ja hoeveel bezoekers er mogen komen. Wilt u de dienst bezoeken laat het ook dan weten aan de scriba. En ook dan krijgt u bericht als het mogelijk is. Deze dienst kunt u bekijken dan wel beluisteren  via Gereformeerde Kerk Ouddorp: www.gereformeerdekerkouddorp.nl

Kerkomroep dan wel YouTube.


Sponsoractie Plus

Met “kind en Jeugd” doen we mee aan de sponsoractie van de Plus. Bent u geen lid van een vereniging (en anders mag u het ook verdelen), dan kunt u de kaarten met zegels bij ons inleveren. In ieder geval bij Evelien Meuzelaar (Hoogaars 1), Edwin en Hettie den Herder (Hoogaars 13), Karin van de Kuil ( Schoolstraat 17) , Bert Kraaijenbrink, (Azaleastraat 20) of Adrie Bijl (Dreef 2). En natuurlijk mag u de kaarten of losse zegels ook door de brievenbus van de kerk doen. De actie loopt van 18 januari t/m 13 maart. Bij iedere € 10,– aan boodschappen ontvang je 1 spaarzegel.


Paasproject 2021

 

Zondag 14 februari begon voor de kinderen het Paasproject van Vertel het Maar. Ze luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: “ik ben……”. De titel van het project is “Jezus gaat ons voor”. Hij gaat ons voor in een leven dat helemaal op God gericht is. Hij toont ons Gods liefde en leert ons dat we door die liefde nieuwe mensen worden, kinderen van het Koninkrijk. Wanneer we Jezus op de voet volgen, aanvaarden we Hem als Heer en Verlosser. Het lijden van Jezus was een goddelijke opdracht. Hij staat in onze plaats. Niet wij worden gestraft voor onze zonde, maar Jezus. Hij baant voor ons de weg naar Zijn Koninkrijk. Zo kan Hij zeggen: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ en ‘Ik ben de opstanding en het leven’. Jezus leeft en wij mogen door en met Hem leven. Ds. Hoek heeft deze zondag over ‘Ik ben het levende water’ gepreekt, over Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de waterput. En u zag hoe de kinderen het projectlied zongen, zo mooi! Wat fijn dat er zoveel kinderen waren om enthousiast te zingen en gefilmd te worden. Met dank aan Arja op de piano en Evert voor de techniek. Alle kinderen van 4 jaar en ouder hebben een kindernevendienstboek gekregen met de platen, de verhalen op twee niveaus en een puzzelblad. Zo kunnen ze thuis met hun ouders het project beleven en de mooie verhalen (voor)lezen. En op de site van Vertel het Maar staan ook nog leuke ideeën om thuis met de kinderen te doen. We hopen natuurlijk weer zo gauw mogelijk écht kindernevendienst te houden, dat is het allermooiste, maar voorlopig kunnen op deze manier de verhalen tóch verteld worden! En leven we naar Pasen toe, het mooiste verhaal, over de opstanding van Jezus. ‘Jezus leeft!’

Akkeline


Vanuit de diaconie

Omdat we nog steeds in een lockdown zitten vanwege de coronapandemie, zijn er nog geen fysieke kerkdiensten. Helaas weten we niet hoelang dit nog gaat duren. Wij vragen u of u de collecten van de kerk en de diaconie wil blijven steunen door het overmaken van een bijdrage via de bank. Collecte 21 februari Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.


Hartelijke groet,

Ds. Hoek,