Nieuws

 

Van de kerkenraad

Avondiensten niet meer uitgezonden

Met ingang van augustus worden de avonddiensten niet meer online
uitgezonden via de Kerkomroepgemist.nl De reden is dat bij het
streamteam een personeelstekort is. Natuurlijk staan de kerkdeuren
wijd open en kunt u in de kerk de dienst live meemaken.
Voor de thuisblijvers is er dan de mogelijkheid om via Kerkomroep
de dienst (alleen geluid) te volgen. Zie hiervoor de website
van de kerk onder het kopje ‘uitzending’.

Tuintjesmarkt

Met grote tevredenheid kijken wij terug op de tuintjesmarkt. Fijn dat ook veel gemeenteleden langs zijn geweest in de sfeervolle tuin van de kerk. Naast de containerverkoop waren er ook nog tal van andere leuke attracties. Aan het eind van de dag stemde de opbrengst zeker tot tevredenheid. Ruim 600 euro werd er voor de kerk verdiend. Ieder die haar of zijn bijdrage heeft verleend, hartelijk dank!

Tot slot

In verband met het oplaaien van het coronavirus is het ons
verzoek aan u om bij klachten thuis te blijven. Opvallend is
dat bij de diensten de voorste banken vaak leeg blijven. Als
we ons meer verdelen over de kerkzaal, is er zeker minder besmettingsrisico.

Bert Kraaijenbrink, scriba.


Theologische Vorming Geïnteresseerden

Locatie Alexanderkerk in Rotterdam-Alexander Basiscursus(3-jarig). Op 30 augustus 2022 start de 3-jarige basiscursus met één ochtendgroep. De groep bestaat uit drie lichtingen cursisten die samen de stof van één specifiek jaarprogramma gedoceerd krijgen. Men komt wekelijks bijeen van eind augustus t/m mei, buiten de schoolvakanties. De Basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van
belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Voor het volgen van de cursus is geen speciale vooropleiding vereist, evenmin het lidmaatschap van een kerk. Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Geïnteresseerden (TVGRotterdam). De basiscursus wordt gegeven te Rotterdam, kerkgebouw “Alexanderkerk”, Springerstraat 340. De cursusmorgen van 30 augustus is een kennismakingsochtend voor geïnteresseerden die deelname overwegen en voor de nieuwe cursisten die zich hebben aangemeld samen met de cursisten die de cursus al een of twee jaar volgen. In de basiscursus worden de volgende vakken gedoceerd:
– elk jaar: Oude Testament, Nieuwe Testament en Kerkgeschiedenis
– gedurende één jaar: Diaconaat, Gemeenteopbouw, Filosofie, Rabbinica
en Spiritualiteit en
– gedurende twee jaar: Dogmatiek, Pastoraat, Liturgiek, Ethiek en
Wereldgodsdiensten.

Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant
voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende.
Voor meer informatie: zie https://tvgrotterdam.nl


Dienst 24 juli Albert Knoester (uit Israël)

Zoals de meesten wel weten wonen en werken Albert en Esther Knoester in Israël, waar ze in Dimona een open huis begonnen zijn, met de bedoeling om een plaatselijke gemeente te stichten. Als ze met verlof hebben, komen ze graag terug naar Nederland. En vertellen ze graag over hun werk in Israël. Albert gaat dan graag voor in diverse gemeentes. Zo ook bij ons in Stellendam. Er wordt in deze dienst voor het werk van de fam Knoester gecollecteerd. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!