Nieuws


Prikpositief actie 11-5-2021 (zie ook het fotoboek)

Guerilla gardening (tuin opknappen)

 

Zie ook https://youtu.be/m2k9yV8lOpE

Meer weten? Kijk op http://www.prikpositief.nl/


Kerkdiensten:

 

We zijn weer begonnen met 30 mensen toe te laten tot de erediensten. Een dankbaar gebeuren, niet meer met 2 of 3 mensen in de kerkzaal maar nu ruim 30. Het voelt heel anders aan. Ook na afloop van de dienst; even op afstand iets tegen elkaar vertellen, maar vooral ook elkaar weer zien. Dit klinkt uitdagend om ook te komen maar er is alle begrip voor de mensen die dit nog niet aandurven. Voelt u zich niet verplicht, ook als ik er nog een mail uitdoe omdat er nog plaats is. Toch wil ik nog een keer het dringende verzoek doen om tijdig aan te geven wanneer u wilt komen. Los van het gegeven dat het voor mij prettig werkt om op tijd door te geven wie wel en niet kunnen komen, is het ook belangrijk voor de invulling van de oppas en kindernevendienst. Voor de maanden mei/juni kunt u zich opgeven. Graag voor 15 mei m.b.t. de diensten en voor 01 juni m.b.t. de diensten in de maand juni.


Berichten vanuit de diaconie

Collecten tijdens de coronapandemie: Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen collecteren we nog niet tijdens de dienst. Daarom vindt u in de hal van de kerk drie potten waarin u uw bijdrage voor de collecten kunt geven. Omdat niet iedereen bij de kerkdiensten aanwezig kan zijn, vragen wij of u de komende tijd de collecten van de kerk en de diaconie wil blijven steunen door het overmaken van uw bijdragen via de bank.

Collecte 23 mei (Pinksteren) zending diaconie Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen in Egypte Elk jaar vindt er in Egypte een bijzonder event plaats. Veel Egyptenaren kunnen niet lezen en schrijven. Daarom bedenkt het Bijbelgenootschap andere manieren om de boodschap van de Bijbel over te brengen, zoals een jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Elk jaar is er een ander bijbel boek aan de beurt waar kinderen en ouders dan over nadenken. Afsluitend voeren de kinderen een voorstelling op waarin ze het verhaal naspelen. Zo leren ze het bijbelverhaal door en door kennen.

Collecte 30 mei  : JOP PKN.

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. Wij bevelen deze collecten van harte bij u aan.

Doneer uw leeftijd-actie

In het vorige kerknieuws mochten we vermelden dat er een bedrag is opgehaald van 1774,17 euro. Wij mogen u melden dat we nog een gift van 50 euro hebben mogen ontvangen. Dus dan komen we op het heel mooie bedrag van 1824,17 euro. Hiermee kunnen we de doelen van kerk in Actie financieel steunen. Onze hartelijke dank hiervoor!

Verkoop container

In Dirksland hebben Wennie en Jannie van Veen met dochter Gerdi nog de nodige spullen uit de container verkocht en een stapel ansichtkaarten. Met als resultaat € 110,-


Nieuwe ambtsdragers

Dit jaar zijn aftredend als ouderling: Bert Kraaijenbrink en Adrie Bijl en als diaken: Jan Weeda en Akkeline van Lenten. Bert en Akkeline hebben beiden aangegeven dat zij nog even door willen gaan. Dit betekent dat we medio september / oktober afscheid nemen van de voorzitter van de diaconie en van de scriba van de kerkenraad. Maar het betekent ook dat we op zoek zijn naar een nieuwe diaken en een nieuwe ouderling. U moet “nieuw” niet te letterlijk nemen want leden met ervaring zijn natuurlijk van harte welkom. Een andere voorzitter voor de diaconie en een andere scriba wil niet zeggen, dat de nieuwe kerkenraadsleden deze functies ook moeten gaan vervullen. De nieuwe kerkenraad kiest tijdens de eerste vergadering een scriba en de diaconie een voorzitter voor de diaconie. Dat kunnen dus nieuwe leden zijn maar ook al zittende kerkenraadsleden. U voelt de vraag al aankomen dus daar komt hij: wilt u vóór vrijdag 28 mei namen doorgeven van belijdende leden voor het ambt van diaken en ouderling middels onderstaande bon. Maar het kan ook zijn dat u zichzelf geroepen voelt voor het ambt van diaken of ouderling. Ook deze roeping mag u doorgeven. Na lange tijd zijn we vorig jaar aan de slag gegaan met een voltallige kerkenraad oftewel geen vacatures. Natuurlijk is het een “vreemd” jaar door de coronamaatregelen maar we hebben wel mogen ervaren dat dit geweldig goed werkt. Vele handen maken licht werk en als iemand even uitvalt is het werk onder meerdere mensen te verdelen. We hopen, ja bidden dat dit zo mag blijven. Natuurlijk, ja gelukkig, doen we het niet alleen; maar ervaren we de kracht, hulp en Zegen van onze Heiland. Het niet alleen; maar ervaren we de kracht, hulp en Zegen van onze Heiland.