Nieuws

Actie Vakantietas

Samen met een aantal kerken hier op het eiland, hebben we meegedaan  met de Actie Vakantietas. Kinderen tot 16 jaar hebben we verblijd met een goed gevulde rugtas, met spullen om zich heel de vakantie te kunnen vermaken. Heel blij waren we dan ook met de spulletjes die we hebben mogen ontvangen om dit mogelijk te maken. Het was dan ook erg leuk te horen dat er veel blijde gezichten waren 15 juli bij de voedselbank.


Nacht zonder dak 2021

Wie vrijdagmiddag toevallig langs de ijsbaan kwam moet wel raar opgekeken hebben. Het normaal grote lege grasveld werd vol gezet met bouwmateriaal. ‘s Avonds werden er door de jongeren met behulp van vrijwilligers hutten gebouwd om in te gaan overnachten. Na het bouwen ging de bbq aan en werd er samen met de jongeren, vrijwilligers, ouders die een kijkje kwamen nemen en mensen die toevallig langs liepen een hapje gegeten. Na het eten waren er nog allerlei activiteiten voor wie daar zin in had maar lekker bij het kampvuur chillen kon natuurlijk ook. Uiteindelijk zijn er 14 blijven overnachten. Na het ontbijt werd de boel weer afgebroken. Om 10 uur zag de ijsbaan er weer uit of er nooit iets gebeurd was. Dankbaar voor de fijne samenwerking met stichting Zijn, Youth for Christ go, de Dorpsraad, Hervormde Kerk en Hersteld Hervormde Kerk mogen we terug kijken op een mooi evenement dat ook nog eens 1200 euro heeft opgebracht voor straatkinderen in Nepal (Tearfund). Vind u het leuk om de foto’s te bekijken?  Zie voor een impressie van hoe het was in ons :  Fotoboek


Al jaren wordt op de eerste zaterdag van september onze jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan. Omdat er vooraf al kosten worden gemaakt en er veel tijd gaat zitten in de organisatie gaat de rommelmarkt zoals we die gewend zijn ook nu niet door. Wel is er een groepje enthousiaste mensen die wil nadenken over een alternatief. Zou u ook met ons mee willen denken? Graag zelfs! Stuur een berichtje naar Evelien. Zet in ieder geval alvast de datum 4 september in uw agenda!

Corinda, Hariëtte, Gertjan en Evelien.
Evelien Meuzelaar.


Kerkdiensten

Kerkdiensten We houden ons nog aan de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat we ruim 50 mensen een plek kunnen geven. Maar het betekent ook dat u zich nog steeds moet opgeven. U kunt dit doen door bij het kopje praktisch reserveren te klikken. Mag ook in de brievenbus van de kerk, of een mailtje dan wel app naar de scriba. Uiterlijk zaterdag morgen krijgt u de bevestiging dat u welkom bent. Voorlopig zingen we van ieder lied het laatste couplet zachtjes mee en worden de andere coupletten nog via You Tube afgespeeld. Ik vermeld hier nog de diensten voor juli bij, maar heeft u zich hier al voor opgegeven dan is alleen augustus voldoende. Nogmaals het verzoek om het in ieder geval vóór 25 juli te doen, zodat ik op tijd de verdeling kan maken en we ook weten of KND en oppas nodig zijn.

Koffiedrinken
Bij droog weer bent u na de morgendienst van harte welkom
in de tuin van de kerk. Onder het genot van koffie/thee/fris kunnen we elkaar ontmoeten.

Vakantiebijbelgids
Vanaf komende zondag liggen er in de hal van de kerk de nodige vakantiebijbelgidsen. U mag er één meenemen ook al gaat u niet op vakantie. Degenen die (nog) niet naar de kerk kunnen komen
kunnen de gids bij de scriba aanvragen.

 


Vanuit de diaconie

Collecten tijdens de coronapandemie Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen collecteren we nog niet tijdens de dienst. Daarom vindt u in de hal van de kerk drie potten waarin u uw bijdrage voor de collecten kunt geven. Omdat niet iedereen bij de kerkdiensten aanwezig kan zijn, vragen wij of u ook de komende tijd de collecten van de kerk en de diaconie wil blijven steunen door het overmaken van een bijdragen via de bank.

11 juli Albert Knoester

Hierbij nog iets over de collecte van afgelopen zondag. Zoals de meesten wel weten wonen en werken Albert en Esther Knoester in Israël, waar ze in Dimona een open huis begonnen zijn, met de visie om een plaatselijke gemeente te stichten. Als ze met verlof zijn, komen ze graag terug naar Nederland. En vertellen ze graag over hun werk in Israël. Albert gaat dan graag voor in diverse gemeentes. Zo ook bij ons in Stellendam. Er is in deze dienst voor het werk van de fam Knoester gecollecteerd. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Actie vakantietas

De vakantietasjes zijn inmiddels uitgedeeld aan de kinderen van de voedselbank hier op het eiland Goeree Overflakkee. Er waren een hoop blijde gezichten. Namens de diaconie, de kinderen en ouders, willen we iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage! Namens de diaconie, wensen we iedereen een heel fijne vakantie toe!!

Annemieke en Gertjan Moerkerk.

 


De kerktuin (wie helpt)

 

Tuinieren is goed voor lichaam en geest. Ik heb het zelf ervaren. Daarom heb ik een uniek aanbod:
geef u op om tuinman te worden (ik houd niet van vrouwelijke vormen van beroepen). Sinds eind april maai ik de tuin van de kerk, scheer de heggen en wied het onkruid. Aart had aangegeven dat deze taak hem zwaarder ging vallen (geweldig Aart, dat je dit zoveel jaren gedaan hebt!) en heeft me ingewijd in de geheimen van de maaimachine. Een wonder op wielen! Het enige dat je hoeft te doen is te sturen en oppassen dat dat apparaat er niet met jou vandoor gaat! Maar het is mijn bedoeling dat ik deze kennis (en macht) weer doorgeef aan anderen. Wie maar wil. Want als veel mensen het vak beheersen kunnen we misschien wel in toerbeurt maaien (het moet nl. in deze periode wel wekelijks). En ook is het gezelliger om het samen te doen, de één maait, de ander knipt en doet de randjes. Maar het zou ook zomaar kunnen dat we af en toe een avond met een groepje aan de gang gaan, bijv. wanneer het weer opnieuw tijd wordt voor de heg. Een win win-situatie dus, het is gezond, ontspannend, gezellig en het geeft voldoening! Iedereen blij! En…..het is van april t/m oktober. Interesse gekregen? Ik heb al een paar vrijwilligers in mijn groepje, maar er kunnen er nog bij. Solliciteren bij mij is laagdrempelig. Goede motivatie is voldoende! Meld je bij Akkeline Tel : 0187 492849, 06-13743378