Nieuws

 

Nieuws van de kerkenraad

“Eind goed al goed!”

Zaterdag 2 september had alles in zich om een prachtige dag te worden: mooi weer, een gezellig opgezette rommelmarkt met voor ieder wat wils, enthousiaste hulp etc. Ja, het werd een geweldige dag waarbij ook het gemeentezijn gevoel heel sterk tot uiting kwam. Aan het eind van de dag, waarin dus werkelijk alles meewerkte, was er een geweldige opbrengst: 4150 euro! Iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen, in welke vorm ook, Hartelijk dank!!! In het bijzonder bedanken we de jeugd die zich gedurende de hele dag van de beste kant liet zien!

En dan de inbraak met als gevolg dat al het geld uit de kluis is meegenomen. Eerst overheerste de boosheid, de teleurstelling. Daarna relativeren, samen schouders eronder en kijken wat we nog kunnen doen om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Wat zijn we onder Gods zegen en leiding dan tot veel in staat! Karin van de Kuil vertelde een week later, op zondag 10 september, in haar woordje tot de gemeente dat er in de week na de inbraak ongelooflijke dingen zijn gebeurd. Veel gemeenteleden die spontaan geld overmaakten maar ook de toezegging van de vriendelijke meneer uit Ouddorp. Ook de mooie reacties die binnenkwamen, gaven moed en kracht. Allemaal hartverwarmend, wat een gemeentezijn, wat een saamhorigheid!! We mogen geloven dat God zorgt en voorziet in onze noden. We zijn verwonderd dat het inderdaad zo goed zichtbaar is geworden de afgelopen weken, om stil van te worden, Gode zij dank!! Uiteindelijk zullen we er zo te zien als kerk niet door tekortkomen. Het is zelfs mogelijk dat er door de vele giften, ook van buiten onze gemeente, meer binnen zal komen, dan er geleden schade is. Hartelijk dank voor uw bijdragen!! De kerkenraad bedankt u/jou voor alle steun etc. en hoopt dat we dat fijne gevoel van saamhorigheid vast weten te houden. Immers, wij zijn Zijn gemeente, aan elkaar gegeven om te bouwen aan Gods Koninkrijk!
Bert Kraaijenbrink.


Startzondag 24 sept.: “GA MEE! – Een nieuwe start!

Dit is de oproep die voor ons allemaal klinkt. Dat we in geloof, hoop en liefde met elkaar op weg mogen gaan, ook weer dit nieuwe kerkelijk seizoen. Gaat u ook mee? Ga jij ook mee? We vragen God om een zegen over dit werk en de diverse activiteiten die weer starten/gestart zijn. En we hopen dat velen meegaan! Ds. Hoek zal deze dienst voorgaan, “Per Amore” o.l.v. Ad de Joode zingt voor ons. Jurriën van Kooten begeleidt de samen zang. We hopen op een mooi samenzijn en na afloop kunnen we elkaar uitgebreid ontmoeten onder het genot van een hapje en een
drankje.

Akkeline


 

Verschijningsdatum KERKNIEUWS 886: vrijdag 13 oktober