Ouderlingen

Een ouderling is een ambtsdrager en maakt deel uit van de kerkenraad.
Alle ambtsdragers met elkaar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken in de gemeente.

De specifieke taken van een ouderling zijn onder andere:

* de zorg voor het bijeenbrengen en -houden van de gemeente

* de medeverantwoordelijkheid voor de organisatie van de zondagse erediensten waarin de Bijbel centraal staat.

* het pastoraat in de gemeente door middel van onder andere huisbezoeken.

* het organiseren van en toezicht houden op het onderwijs aan bijvoorbeeld de kinderen en jongeren in de gemeente.

 
Kortom, de ouderlingen dragen er zorg voor dat alles in de gemeente in goede orde verloopt.

Huidige samenstelling

Ouderlingen:

Adrie Bijl,  Bert Kraaijenbrink, Karin van de Kuil, Corinda Redert en Evelien
Meuzelaar als jeugdouderling.

 

Neem contact op

Adrie Bijl
Evelien Meuzelaar
Karin van de kuil
Corinda Redert

Bert Kraaijenbrink – Alleen te bereiken via de webmaster (zie contactformulier webmaster)

Preekrooster

Preekrooster

3de kwartaal van
het jaar 2021

Activiteiten

Geen activiteiten.