Gemeente info

Kosterschap:

Op vrijwillige basis, maar contact t.b.v. verhuur of begrafenissen en leveranciers bel 0187-491944 of email : Clary Troost.

Preekvoorziening

Anette Troost
Telefoon 491893
email : Anette Troost.

Organistenvoorziening

Gerda Weeda
Telefoon 0187494666
email : Gerda Weeda.

Ledenadministratie

Adrie Bijl
Telefoon 491545
e mail

Preekrooster

Preekrooster

3de kwartaal van
het jaar 2021

Activiteiten

Geen activiteiten.