Nieuws


Rommelmarkt

 

Zaterdag 7 september houden we onze jaarlijkse rommelmarkt. Natuurlijk kunnen we op die dag en de dagen daarvoor weer de nodige hulp gebruiken. Nu is hulp niet helemaal het goede woord want we doen het met en voor elkaar waardoor we als Gereformeerde Kerk van Stellendam gezond kunnen blijven. In onderstaand overzicht kunt u aangeven wanneer u aanwezig bent bij welke activiteit. Er is geen enkel bezwaar tegen het opgeven voor meerdere activiteiten. De opgaven kunt u inleveren via de collectezak ( mag in een van de drie) of afgeven. Gelet op het artikel onder kunt u kiezen wanneer u wilt helpen. Graag inleveren voor 15 augustus.

Opgeven kan direct bij Evelien Meuzelaar of bij Adrie Bijl .

Woensdag 04 september
18.00 – 20.00 uur ophalen goederen
18.00 – 20.00 uur rijden met aanhangwagen
18.00 – 21.00 uur sorteren goederen
Donderdag 05 september
18.00 – 20.00 uur ophalen goederen
18.00 – 20.00 uur rijden met aanhangwagen
18.00 – 22.00 uur sorteren goederen
Vrijdag 06 september
?? – ?? uur visknippen
10.00 – 11.00 uur ophalen hekken en containers
11.00 – 13.00 uur grote goederen uit de kerk naar buiten
14.00 – 17.30 uur inruimen kramen
18.00 – 20.30 uur inruimen kramen
22.00 – 03.00 uur wachtlopen marktplein
Zaterdag 07 september
03.00 – 07.30 uur wachtlopen marktplein
08.00 – 12.30 uur bezetting kramen
12.30 – 15.00 uur bezetting kramen
15.00 – 17.30 uur opruimen marktplein
15.30 – 17.00 uur schoonmaken Forum en Kerk
Maandag 09 september
10.00 – 12.00 uur wegbrengen hekken en containers


Bericht van Willem & Anja van de Griend

 

        Inmiddels wonen en werken we bijna drie maanden in onze nieuwe gemeente, de Hervormde kerk van Yerseke. Het gaat ons goed en we raken door de vele kennismakingsbezoeken steeds meer wegwijs en gewend. Bij mooi weer genieten we erg van onze mega achtertuin en de riante tuinset die we ( via de Intratuin-bonnen ) als afscheidscadeau van jullie hebben gekregen. Nogmaals heel hartelijk dank daarvoor !

Hartelijke groeten aan u en jullie allemaal !

Willem & Anja van de Griend, Yerseke


Avonddienst 11 augustus

Door het vertrek van ds. Van der Griend moesten er veel gaten gevuld worden in het rooster voor 2019. Maar binnen de kortste keren had Anette Troost al haar contacten aangesproken en was het rooster gevuld. Helaas moest de voorganger voor de avonddienst op 11 augustus afzeggen en het lukte in deze vakantieperiode niet meer om een voorganger te vinden. Besloten is om op 11 augustus geen avonddienst te houden.

De kerkenraad.


Kosters en interieurverzorgers

Vanaf augustus zult u naast de bekende kosters nieuwe kosters tegenkomen in de hal of keuken van de kerk. Het aantal vrijwilliger is uitgebreid en hier zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Ook zijn er een aantal zusters die zich hebben opgegeven om de kerk schoon te houden en ook dit geeft blijdschap en dankbaarheid. We gaan er wel vanuit dat u, ondanks deze uitbreiding, uw voeten wel blijft vegen voordat u de kerkzaal binnengaat.

Adrie Bijl.


Beroepingswerk

Op 8 juli is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering geweest met Ouddorp. Door de colleges van kerkrentmeesters waren de begrotingen, jaarrekeningen, meerjarenprognoses en overzichten inkomsten VVB per leeftijdsgroep opgemaakt. Tevens werd de profielschets vastgesteld van de predikant waar we naar op zoek gaan. Deze week gaat de aanvraag solvabiliteitsverklaring naar het Classicaal College. Dit college adviseert de classis of beide kerken financieel gezond zijn om te gaan beroepen en ook de komende jaren financieel in staat zijn om naast de andere kosten de predikant te kunnen betalen. Tevens wordt deze week aan het Breed Moderamen van de classis Delta toestemming gevraagd om te mogen beroepen. Deze toestemming komt pas na het advies van het CCBB. Deze week sluit ook de termijn om je aan te melden voor de beroepingscommissie. De definitieve samenstelling vindt komende week plaats waarna de mensen in kennis worden gesteld.

Profielschets predikant :

Hoewel de schets “maar” 2 A4-jes is, is dit te veel om in het Kerknieuws op te nemen. Mocht u de profielschets willen lezen dan kunt u deze opvragen bij de scriba. De leden van de beroepingscommissie krijgen deze zodra de definitieve samenstelling bekend is. Voor het beroepingswerk hebben wij L.J. Lingen uit Middelharnis als consulent gekregen. Hoe nu verder? Het wordt wachten op de toestemming van het CCBB en de classis. Zodra de toestemming wordt verleend wordt de beroepingscommissie door beide kerkenraden geïnstalleerd en kunnen zij aan de slag. Een van de eerste dingen die zij zullen doen is aan de gemeenten vragen namen op te geven van predikanten die passen binnen onze kerken.


Activiteiten

Zondag 29 september hopen we onze jaarlijkse startzondag te houden. De start van een nieuw winterseizoen; vergaderingen, clubwerk en andere activiteiten gaan weer beginnen. Om een overzicht te houden in al die activiteiten en daarmee trachten te voorkomen dat er de ene week veel activiteiten zijn en de andere week geen zullen we weer een activiteitenkalender maken. Wilt u de data van de activiteiten voor 15 september aan mij doorgeven zodat we op tijd het overzicht kunnen maken. Natuurlijk mag u de gegevens ook veel eerder naar mij mailen of bij mij afgeven.

Mail :  Adrie Bijl .


Heel de gemeente bakt…

Zo vlak voor de vakantie willen wij als diakenen alvast een kleine oproep doen. In september willen wij een actie houden om geld in te zamelen door het verkopen van eigen gemaakte taarten, versierde cupcakes of koekjes. En hierbij willen wij gebruik maken van jullie bakkunsten. Iedereen met bakkerstalent, of je nu 10, 25, 50, 70 of 100 jaar oud bent, mag meedoen. Binnenkort begint de grote zomervakantie en tja… soms heb je helaas van die regenachtige dagen erbij zitten. Wat dacht u/jij ervan om dan alvast te oefenen in het bakken van die perfecte, lekkere taart, cupcake of koek voor onze actie? Wij hopen straks op een groot en gevarieerd aanbod. Voor de start van onze actie op zaterdag 7 september zoeken wij alvast 3 bakkers die een mooie, lekkere (spektakel) taart willen maken en schenken zodat wij deze tijdens de dag van de rommelmarkt kunnen veilen. Wie biedt zich aan bij de diaconie? In het volgend Kerknieuws meer over deze actie. Maar als je nu al meer wilt weten vraag dan aan een van de diakenen om informatie. Als diaconie zeggen wij alvast: “bakkers… bakken maar!”

De diaconie.


Kind en Jeugd

Ook in het nieuwe seizoen zullen er weer een aantal leuke kinderactiviteiten georganiseerd worden. Er komt vast nog een nieuw rooster zodat jullie weten wanneer en welke activiteiten dat zullen zijn. Maar voor de vakantie wil ik vast de eerste activiteit onder jullie aandacht brengen: een middag de natuur in, onder de enthousiaste leiding van Marias Velthuizen en ondergetekende. Hoe en wat horen jullie in het volgende KN na de vakantie, maar willen jullie alvast deze twee zaterdagmiddagen vrijhouden: 21 en 28 september. (het ligt een beetje aan het weer en het programma). O ja, en net als 2 jaar geleden: ouders en andere volwassenen mogen ook mee!

Akkeline


Collecte 14 juli: Inloophuis Fam. Knoester te Dimona, Israël

Dimona is een stad in de Negev. Daar wonen Albert en Esther Knoester, afkomstig uit Vlaardingen. Vanaf 2008 zijn zij daar om de Messiasbelijdende Joden te steunen, Albert is ouderling van een gemeente van Messiasbelijdende Joden in Bersheba. Met regelmaat zijn Albert en Ester in Nederland en mogen wij Albert in onze kerk ontmoeten wanneer hij ons voorgaat in de dienst. We bevelen de collecte van deze dienst van harte bij u aan voor de stichting Steun Messiasbelijdende Joden in Dimona. Door middel van de activiteiten in het inloophuis kunnen Albert en Esther op een ongedwongen manier met bezoekers in gesprek komen. Zij laten hun liefde aan Israël zien en spreken over Israëls Messias Jezus.

Van harte aanbevolen,

De Diaconie.


Vakantie (gedicht)

Even weg om rust te vinden even weg van daagse sleur even weg van wat blijft binden dingen stellen soms teleur. Even weg van wat het leven ons tot nu gegeven heeft even alles overgeven uitzien naar wat rust ons geeft. Even rustig overdenken even weg van alle pijn van het kwaad dat ons blijft krenken even weg, toch samen zijn. Onze Vader, vol genade Hij is bij ons op de reis draagt de rugzak, slaat ons gade ook al zijn wij eigenwijs. Ook al zoeken wij naar wegen raken wij de route kwijt in de stormen, harde regen zegt Hij kom: Je krijgt geen spijt.


Theologische vorming

Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving opengesteld voor het cursusjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden Rotterdam (TVG). Naast informatie over de driejarige basisopleiding biedt de website een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of dinsdagochtend in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel. De korte cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe cursisten is er een informatieavond op maandag 26 augustus in ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel. De TVG-cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Centrum voor Vorming en Educatie van het Dienstencentrum Protestantse Kerk te Utrecht. In Zuid-Holland zijn de cursussen te volgen in (de regio’s) Rotterdam, Den Haag, Gouda en Middelharnis. De driejarige basiscursus is bestemd voor mensen die interesse hebben in de Bijbel en in alles wat met geloof te maken heeft. De cursus is bedoeld voor wie zijn/haar kennis wil uitbreiden of zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding of kerkelijke gezindte. De cursus loopt van september t/m mei, met één les per week. In de schoolvakanties is er geen cursus. Inhoudelijk ligt de nadruk op zgn. basisvakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Ethiek. Verder zijn er vakken uit de praktische theologie: Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat en toegevoegde vakken: Wereldgodsdiensten, Rabbinica, Spiritualiteit, Filosofie en Gemeenteopbouw Na beëindiging van de basiscursus ontvangen de cursisten een certificaat. Hieraan kunnen geen bevoegdheden worden ontleend; soms is de cursus een opstap naar een hbo-opleiding. Op verzoek van oud-cursisten verzorgt TVG Rotterdam sinds enkele jaren ook korte cursussen van een tot drie dagdelen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. In het cursusjaar 2019-2020 is er in deze reeks aandacht voor o.m. het Bijbelboek Openbaring, het werk van de theologen Miskotte en Bonhoeffer, de mystiek van de Nadere Reformatie en de rabbijnse Midrasj.