Nieuws


Storing kerktelefoon

Zondag 17-11-2019 Heeft de kerkomroep ook toegegeven dat er weer streaming problemen waren. Bij andere kerken werkte het wel. Bij ons en Ouddorp helaas niet goed. Veel mensen hebben geklaagd. Hierdoor is bij sommige mensen de uitzending haperend en onvolledig doorgekomen. Dat klopt dus. Twijfel dus niet aan uw eigen installatie of ga hier niet aan rommelen. Op de kerk omroepsite is de volledige versie echter nu wel te downloaden.

Het is helaas weer voor het eerst sinds ongeveer een half jaar dat we dit probleem nu weer hebben en we hebben dit als gereformeerde kerk Stellendam bij de kerkomroep aangegeven.

Er wordt bij de kerkomroep aan gewerkt en we hopen beterschap. Het probleem is de streaming van de kerkomroep zelf.


Gemeente-avond

Donderdag 28 november houden we de gemeenteavond. Voor de pauze wordt u bijgepraat over het beroepingswerk, enkele algemene zaken vanuit de kerkenraad en de rondvraag. Na de pauze staat het jaarthema “een goed verhaal” centraal. Welke verhalen uit de Bijbel spreken ons aan, wat doet het met ons? Een van de punten die we voor de pauze willen bespreken is de evaluatie van de avonddiensten. Na het nemen van het besluit om te stoppen met de avonddiensten, met uitzondering van de 2e zondag van de maand, is ook aangegeven om dit te evalueren. Graag horen wij uw mening. De avond begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 uur staan koffie en thee voor u klaar (de kachel in de kerk gaat die avond aan, want we houden er rekening mee dat ’t Forum te klein is).


Wintermarkt


Na het succes en de gezelligheid van de afgelopen jaren kunnen we
ook dit jaar niet zonder Wintermarkt. Het was even zoeken naar
een gepaste datum gelet op andere activiteiten in ons dorp, maar we
zijn uitgekomen op vrijdag 20 december. Vanaf 16.00 tot 19.30 uur
kunt u terecht in en rond ’t Forum. Voor de kinderen is er weer een
workshop. Wat mag u verder verwachten:
-erwtensoep met katenspek en roggenbrood
-broodjes worst
-oliebollen
U kunt dit in ’t Forum met anderen nuttigen of mee naar huis nemen
om het de dagen daarop op te eten. Wat u ook thuis kunt opeten
(of in ’t Forum bij de koffie, thee, warme chocomelk met slagroom)
zijn de kerststollen, koekjes, suikerbroden, kruukplaetjes en
bolussen. In ’t Forum staan een aantal kramen met onder meer bloemstukjes,
2e hands goederen uit de container. Natuurlijk is de enveloppenstand
aanwezig met mooie prijzen en verloten we een mooie boodschappenmand.
Ja, ze horen er zeker bij, niet alleen in de workshop, maar ook met
muziek laten de kinderen van zich horen. Bij het lezen al zin en trek gekregen, u mag zich ook opgeven om te helpen die dag, dat kan bij Evelien Meuzelaar of Adrie Bijl.
Misschien niet in de gelegenheid om te komen, maar toch wel
trek: geef uw bestelling voor donderdag 19 december door aan
Adrie Bijl en het wordt bij u thuis bezorgd (wat het kost moeten
we nog vaststellen, maar dat wijkt niet af van andere jaren).

Adrie Bijl..


Nieuwe ambtsdragers

In het ambt van ouderling-kerkrentmeester mochten afgelopen zondag

bevestigd worden:

Gerda Weeda – van Gijzen (penningmeester);

Gommert Vlielander.

Tevens zijn met ingang van september dit jaar br. Georg Bröcker en br. Martin Keijzer als kerkrentmeester lid geworden van het college van kerkrentmeesters. We zijn dankbaar dat jullie dit werk op willen pakken en wensen jullie een mooie en uitdagende tijd toe binnen het college en vooral Gods Zegen. Vaak gaat bovenstaande samen met afscheid nemen. Na haar ambtsperiode als wijkouderling hebben we afscheid genomen van zr. Gerda van Riel-van der Marel. Gerda ook vanaf deze plaats bedankt voor je hulp en inzet. We bidden je Gods Zegen toe. Vanuit het college van kerkrentmeesters namen we afscheid van br. Jaap van Riel als penningmeester. Ruim 12 jaar zorgde hij er onder meer voor dat de rekeningen op tijd werden betaald. Tevens van Albert Crezee die ruim 10 jaar als ouderling-kerkrentmeester aan de slag is geweest en van br. Wim Brinkman na bijna 7 jaar als rentmeester. Wim blijft de komende tijd nog wel enkele taken verrichten binnen het college. Jaap, Wim en Albert hartelijk dank voor jullie werk en Gods Zegen toegewenst. Binnen het college van diakenen heeft zr. Leni Blokland aangegeven zich nog 1 jaar als diaken in te zetten. We zijn hier blij mee want ze leert ons diaconaal te kijken. Nog een jaar om ons ook diaconaal te laten handelen. Ook Leni Gods Zegen toegewenst.


Jongerendienst Stellendam: ‘Geloof, Hoop & Liefde’

D.V. Zondagavond 8 december vanaf 18:30 uur is er weer een
jongerendienst in de Gereformeerde Kerk van Stellendam. Spreker
in deze dienst is Geert Mollema uit Veenendaal. Hij spreekt
namens Generation Impact. Generation Impact is een organisatie
die verlangt naar een generatie van tieners en jongeren die daadwerkelijk
impact zullen hebben in Nederland. Het thema van de
dienst zal zijn ‘Geloof, Hoop & Liefde’. We zullen stilstaan bij
elk onderdeel van het thema. Dit alles zal worden begeleid met
bijpassende muziek door praiseband The Bridge uit Oude-Tonge.
We hopen op een mooie dienst met elkaar en na afloop van de
dienst is iedereen welkom om onder het genot koffie, thee of fris
nog even na te praten. Hopelijk zien we je 8 december met je
vrienden in de kerk!


Adventskalender

Geef licht! Dat is het thema van de adventskalender. Advent betekent ‘komst’. We kijken uit naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichter bij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en hoe u zelf een licht voor anderen kunt zijn. Op de adventszondagen is er een overdenking. Daarnaast vindt u in de kalender gedichten en gebeden, creatieve suggesties en enkele recepten. De kalender wordt uitgegeven door de PKN en u kunt deze (1 exemplaar) gratis bestellen op: http://petrus.protestantesekerk.nl/adventskalender


Quizz

Op 22 november wordt er een quizavond georganiseerd. Weet je alles van de bijbel, vogels, topografie, popmuziek schrijf je dan in voor 22 nov 19:30 (in het Forum)

Opgave kan bij Jan & Gerda Weeda.


Berichten vanuit de diaconie

Zegeltjes boodschappenpakket
Heeft u nog zegeltjes van het boodschappenpakket van de Plus
over of spaart u zelf niet, achter in de hal van de kerk staat een
doos waarin u de zegeltjes kunt doen . Helpt u meesparen voor
pakketten en voor de voedselbank van Goeree-Overflakkee?
Alvast bedankt voor uw/jouw bijdrage.

Zondag 1 december Collecte Pastoraat PKN
Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland
voor. Ouderen, mensen die hun partner verloren zijn en migranten
lijden er het vaakst onder. In veel kerken zijn er activiteiten om
eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse
Kerk ondersteunt deze initiatieven van harte en geeft plaatselijke
gemeenten informatie, materialen en tips. Met uw bijdrage
steunt u het pastorale werk van de Protestantse Kerk.
Van harte aanbevolen.

Zondag 8 december Collecte St. OZO
Stichting OZO (onderlinge zorg Oekraïne) is een christelijke
hulporganisatie die vanuit bijbels perspectief humanitaire hulp
verleent in het Karpatengebied van West -Oekraïne. Zij komen in
actie voor de allerarmste ouderen, maar geven ook hulp aan alleenstaanden
en gezinnen die niet of nauwelijks in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien en geen hulp van anderen krijgen. De
stichting ondersteunt verschillende projecten zoals bv. de sponsoring
van ouderen, voedselhulp, lokale hulp aan een verzorgingshuis,
aan de brandweer en aan een kleuter- en basisschool.
Van harte aanbevolen.


Van de penningmeester

Lieve mensen,

Wilt u bij het overboeken van geld aan onze kerk GEEN gebruik meer maken van het bankrekeningnummer met FVLB in het rekeningnummer? Met ingang van 1 december a.s. is dit nummer afgesloten en worden overgeboekte bedragen weer teruggeboekt naar de afzender. Het is voor u en voor de kerk vervelend als dat gebeurt. Mocht u vrijwillige bijdragen over willen maken (maar ook de bijdrage voor Kerknieuws) nodigen we uit om dit te doen op bankrekeningnummer: NL37RABO0373741553 t.n.v. CVK Gereformeerde Kerk Stellendam Deze bankrekening is verbonden aan Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Een instelling voor financiële dienstverlening aan kerken en aanverwante instellingen. Met SKG heeft onze kerk al jaren een goede bankrelatie en geeft ons als kerk het voordeel om op goedkope en deskundige wijze te bankieren. Wilt u dit nog even nakijken?

Hartelijk dank en vriendelijke groet,

Namens het College,

Gerda Weeda-van Gijzen, penningmeester.


UW KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

In deze tijd sturen we graag een kerst- of nieuwjaarswens naar elkaar. Ons kerkkoor “Canticum” verzorgt al jaren de bezorging van uw kaarten in de woonkernen Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Dit jaar willen wij dit graag weer voor u doen. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding om onze kas wat aan te vullen. Wilt u brieven en kaarten voor Ouddorp, Goedereede en Stellendam gesorteerd per woonkern zonder postzegel inleveren. U betaalt bij inlevering 55 eurocent per kaart en wij bezorgen uw wenskaarten vóór de feestdagen. U kunt uw brieven en kaarten inleveren tot D.V. Vrijdag 13 december 18.00 uur bij: Henk Troost Oranjestraat 8, 3251 XG Stellendam. Kaarten met een postbusnummer kunnen niet worden bezorgd. Misschien bent u iemand die van een wandeling houdt en wilt u ons helpen bij het bezorgen van de kerstwensen, dan kunt u zich aanmelden tijdens het inleveren van uw kaarten. Namens de koorcommissie,

Janie Kolff


Toegezegde VVB Diaconie en Kerk 2019

Lieve Gemeenteleden,

Daar 2019 nog maar twee maanden duurt vragen wij u allen om na te kijken of u uw toegezegde VVB voor 2019 aan de kerk/ diaconie heeft overgemaakt. We gaan binnenkort beginnen voor de VVB 2020 en willen de boekhouding voor 2019 tijdig kunnen afsluiten. Ook mensen die geen toezegging gedaan hebben of vergeten hebben de toezeggingsbrief in te leveren vragen wij om uw bijdrage te storten. Namens de Diaconie/Kerkrentmeesters bij voorbaat hartelijk dank!