Nieuws


Rommelmarkt zaterdag 7 september

Er zijn foto,s geplaatst in het fotoboek op deze site. Verslag:

De voorbereidingen verliepen voorspoedig. Op woensdag en donderdag voldoende mensen om te sorteren en daar de kramen vrijdagmorgen al werden geplaatst, konden we voor 16.00 uur alles al inrichten en met zeilen afdekken. Er was zelfs een lid van de gemeente die ter voorbereiding op zaterdagmorgen nog even snel naar de kapper ging. Maar de vraag bleef: zou de dag in het water vallen of houden we het hoofd boven water? We hielden het niet droog, maar kijkend naar de regen die was opgegeven en de buien die elders omlaag kwamen, viel het mee. De jeugd werd creatief beziggehouden met onder meer hamer en spijkers. De laatsten moesten soms op laag water worden ge- zocht en het werd voor deze groep ook wel frisjes, maar de re- sultaten waren geweldig.
Natuurlijk hadden we minder bezoekers en gingen sommige be- zoekers eerder weg waardoor er minder gebruik werd gemaakt van het eten en drinken uit de keuken. Maar het viel allemaal mee.
Het rad heeft alle rondes kunnen draaien, kwam natuurlijk ook door de charme van een nieuwe jeugdige presentatrice.
De vis, oliebollen, zelfgebakken koekjes en cakes werden gretig afgenomen. Het heet wel rommelmarkt maar er werden veel goede spullen verkocht. Natuurlijk is het ook een gemeentedag en het was mooi om waar te nemen dat jong en oud aanwezig waren om te helpen. Patat bakken, in de speelgoedkraam en bij het rad: de jeugdige uitstraling werkte aanstekelijk. Daarnaast geeft het een warm gevoel dat ook mensen die geen lid zijn van de gemeente, helpen. Dit keer geen gewicht van een brood raden maar de kans om een schilderij van Hans Dolieslager te winnen. Er was veel animo voor. Aan het einde van de markt werd de winnaar ge- trokken en wel Lia Brinkman, Eendrachtsweg 14.
Natuurlijk mogen we op deze dag ook de verkoop uit de con- tainer niet vergeten. De familie Van Veen was de hele dag present en in de container was het droog. Aan het einde van de dag een mooie opbrengst van € 500,00.
De rommelmarkt zelf bracht bijna € 5.000,00 op. Een op- brengst die we aan het begin van de dag gelet op de regen niet hadden verwacht. Het is niet alleen wat we verkopen maar de opbrengst komt ook tot stand doordat we ook gratis goederen en etenswaren krijgen. Alle gevers en sponsoren hartelijk dank.
Maandagmorgen met voldoende mensen de vuilcontainers en hekken weggebracht en geleegd en vervolgens genoten van de rust.
Alle vrijwilligers die voor, tijdens en na de rommelmarkt heb- ben geholpen hartelijk dank.

Zet het vast in uw agenda vol- gend jaar de eerste zaterdag van de maand september is er weer rommelmarkt (5 september).


Aardappels en uien te koop

Er zijn nog wat uien en aardappels in voorraad, ze zijn niet verkocht tijdens de afgelopen gemeentedag en rommelmarkt. De kwaliteit is dik in orde en Wennie van Veen wil er graag van af (de opbrengst is natuurlijk voor de Kerk).
Wie koopt ze (voor een zacht prijsje)? Wennie van Veen (tel. 0187-602015).


Een nieuw seizoen…..dus ook weer nieuwe Kind- en Jeugdactiviteiten. De eerste was al aangekondigd, nu is de invulling rond. We gaan een heel bijzondere natuuractiviteit doen op het strand. Marias Velthuizen heeft iets ontzettends leuks en verrassends voorbereid. Hij wordt daarbij geassisteerd door anderen, die ook heel enthousiast reageerden. We gaan zaterdag 21 september naar een strand. Jong en oud, iedereen mag mee! Kinderen (vanaf een jaar of 4), ouders van (jonge en oudere) kinderen, graag zelfs, gemeenteleden die graag buiten zijn, anderen die misschien ook wel erg benieuwd zijn, meld je allemaal aan! Wat we precies gaan doen….houdt Marias nog even geheim, dat moet een verrassing blijven. Maar we willen wel al een tipje van de sluier oplichten:

– het is niet eng of gevaarlijk of griezelig – wel kun je misschien natte benen krijgen, dus zou je een zwembroek aan kunnen trekken of een setje droge kleren meenemen (je kunt ook helemaal droog blijven hoor!) – we moeten wel een klein stukje lopen……dus dat moet je wel kunnen…. – het heeft écht met de natuur te maken, strand en zee. We willen om 13.00 uur vertrekken van de kerk vandaan. Omdat we natuurlijk moeten weten of iedereen vervoer heeft, graag op tijd doorgeven aan Akkeline wie er komen. Of je vervoer nodig hebt of juist plekjes in de auto over hebt…..we horen het graag. Vraag vrienden en vriendinnen mee, iedereen is welkom. We hopen dat je nieuwsgierig geworden bent…..!!

Akkeline.  ( Email Akkeline van lenten )


Startzondag 29 september a.s.

Met de bijna tropische temperaturen die eraan komen een stukje schrijven over de startdienst aan het begin van het winterseizoen is best even schakelen. Toch zijn we al volop bezig geweest met de voorbereiding en we hopen met elkaar op zondag 29 september a.s. een mooie dienst te mogen beleven. Het thema is ” Een goed verhaal”. Ds. A.P. Davelaar gaat voor in deze dienst, het orgel wordt bespeeld door André v.d. Beek, er is een fluitiste en er werkt een zanggroepje mee, bestaand uit een aantal gemeenteleden. Lucas 15: 1- 10 staat centraal. Hier gaat het over de vreugde. Wij willen u vragen om dit bijbelgedeelte alvast eens door te lezen en te bedenken wat u echte vreugde brengt. Hierbij zouden we het leuk vinden als u ons in de komende weken een foto of illustratie toestuurt van iets waar u blij van wordt met een korte beschrijving van het gevoel dat deze afbeelding u geeft. Deze foto’s willen we dan in de dienst gebruiken als u dat goed vindt. U kunt het geheel mailen naar Akkeline van lenten. U mag het natuurlijk ook gewoon bij haar in de brievenbus doen. We zijn heel benieuwd naar uw reacties en zien u allen graag in de kerk tijdens deze startdienst. Na de dienst willen we, na het koffiedrinken en ontmoeting, weer met elkaar eten. Ook dit jaar willen wij u vragen om iets lekkers klaar te maken en mee te nemen. Dan kunt u denken aan lekkere hapjes, soep, hartige taart, salade, stokbrood, vult u maar in. Om het een beetje in goede banen te leiden ligt er de komende zondagen een lijst klaar. Wilt u invullen wat u in gedachte heeft om mee te nemen? En voor hoeveel personen dat ongeveer zal zijn? Dan houden wij in de gaten dat er een gevarieerd buffet zal zijn. U mag het ook mailen of doorgeven via de telefoon. Wij zijn benieuwd!

Marijke van Kampen, Akkeline v. Lenten, Jeanne Vlielander.


Berichten van de diaconie

“Oog voor voedsel, hart voor mensen”
Inzamelactie voor de voedselbank van Goeree-Overflakkee
Dit jaar houden we als kerken van Stellendam weer gezamenlijk een inzamelactie voor de voedselbank van Goeree-Overflakkee. De inzamelacties vinden plaats in de tweede en derde week van oktober, richting 16 en 17 oktober, respectievelijk wereldvoedsel- en wereldarmoededag. De week waarin deze dagen vallen is daar- om ook uitgeroepen tot week van de voedselbanken. Deze dagen zijn er om stil te staan bij mensen die in armoede moeten leven en om te zorgen voor een betere verdeling van voedsel overal in de wereld. We mogen stil staan bij al het goede dat wij hebben ont- vangen en hiervan delen met onze naasten.
De boodschappen kunnen worden ingeleverd op zondag 6 en 13 oktober en op dinsdag 15 oktober in ’t Forum, van 19.00 tot 20.00 uur. Vrijdag 11 oktober staan we, van 9.00 tot 18.00 uur, ook ge- zamenlijk in de supermarkt, Plus Buning, om voedingsproducten in te zamelen. We zoeken nog enkele vrijwilligers die een uurtje willen helpen bij het inzamelen in de Plus. U kunt zich hiervoor opgeven bij: Leni Blokland, tel. 490304. De producten die het meest nodig zijn staan hieronder op het boodschappenlijstje vermeld.
Maar denkt u bv. ook eens koekjes, nootjes, babyvoeding, wc- papier, shampoo, douchegel, tandpasta of schoonmaakmiddelen.
BOODSCHAPPENLIJST houdbare melk, koffie, thee aardappelpuree
soep in blik rijst, mixen voor rijst/nasi spaghetti, macaroni en mixen voor spaghetti en macaroni groente of fruit in blik of pot (geen appelmoes) broodbeleg: jam, hagelslag, pindakaas, chocoladepasta ontbijtkoek, beschuit, crackers, muesli vlees of vis in blik
blikworst
Aan de dikgedrukte producten is momenteel de meeste be- hoefte, gaf de Voedselbank aan. Doet u ook weer mee?
Alvast bedankt. 


Heel de gemeente bakt…
Al heel wat gemeenteleden doen mee met de actie “heel de gemeente bakt… “ Je wilt je bakkerstalenten graag laten zien en laten proeven maar je hebt je nog niet opgegeven? Dat kan alsnog. Schrijf gewoon je naam en wat je wilt bakken op de lijst. Al deze lekkernijen vragen natuurlijk ook om kopers die hiervan willen proeven. Achter in de hal van de kerk staat de lijst waarop je kunt in- schrijven op een bakproduct. Bakt en snoept u/jij ook lekker mee?
Dan maken wij de familie van Devotha blij met een extra gift met Kerst. De actie loopt van 7 t/m 30 sept. Wil u/jij iets voor ons bakken geef je dan zo snel mogelijk op, bij Leni Blokland, tel. 490304 of via de e-mail.


Beroepingswerk

Beroepingswerk
Afgelopen week ontvingen we bericht van de adviseur van het Classicaal college bestuurs- en beheerszaken dat hij dit colle- ge positief zal adviseren op de aangepaste meerjarenbegroting van Ouddorp. Hoewel het college zelf nog een besluit met ne- men ziet het er naar uit dat we toch voor een volledige predi- kantsplaats mogen gaan. We hopen zo snel mogelijk een defi- nitief bericht te krijgen. Op 23 september hebben beide ker- kenraden een overleg met de classispredikant. In eerste instan- tie staat dit overleg in het teken van kennismaking, maar na- tuurlijk zal het ook over het beroepingswerk gaan. We mogen bidden voor een positief verloop en daarbij ook bidden voor kracht tijdens deze vacante periode.

Adrie Bijl.


Afgelopen Quiz-avond 12 juli

De opkomst voor de 4e quiz-avond was geweldig, 4 tafels waren bezet door allemaal fanatieke kennisweters. Onder leiding van Marieke Schippers ( waarvoor dank) werden we flink aan het nadenken gezet over van allerlei onderwerpen Vragen over eten/drinken, silhouetten van landen, disney en een muziekronde maakte deze quiz van alles los binnen de teams. Al met al een geslaagde gezellige avond onder elkaar. De verbondenheid met de gemeenteleden komt ook hiermee naar voren.


PS nog een klein nieuwtje:

Misschien hebben jullie het in de brieven van Devotha gelezen maar sinds een aantal maanden heeft Devotha er een broertje bij. Zijn naam is Given en hij is geboren op 22 maart. Willen jullie ook Given meenemen in het gebed, dat hij gezond en gezegend mag opgroeien.


Tekeningen voor Devotha

Tijdens de zomervakantie hebben wij hebben al een aantal meisjes en jongens gevraagd of zij een tekeningen willen maken voor ons sponsorkindje Devotha in Tanzania. Maar misschien zijn er nog meer kinderen die een tekening voor haar willen maken? Wij willen de tekeningen meegeven met Shannon van de Kuil. Zij is lid van onze kerk en gaat, samen met andere mensen, in oktober naar Tanzania om daar een marathon te gaan lopen om zo geld in te zamelen voor kinderen die in Tanzania in armoede leven, zoals ook ons sponsorkindje Devotha en haar familie. Van het ingezamelde geld kunnen veel kinderen dan naar school of medicijnen krijgen wanneer ze ziek zijn. Als het lukt gaat Shannon namens onze kerk Devotha ontmoeten en het lijkt ons leuk om Devotha heel veel tekeningen te geven van de kinderen uit onze kerk. Shannon sponsoren kan nog steeds via www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers (zoek op Shannon van de Kuil). We hebben al een aantal mooie tekeningen ontvangen maar wij hopen dat nog veel meer jongens en meisjes een tekening willen maken. De tekeningen kunnen tot 1 oktober bij mij of een van de andere diakenen worden ingeleverd. Namens de diaconie,

Leni Blokland.


Inschrijving geopend voor cursussen TVG

Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving opengesteld voor het cursusjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden Rotterdam (TVG). Naast informatie over de driejarige basisopleiding biedt de website een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of dinsdagochtend in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel. De korte cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe cursisten is er een informatieavond op maandag 26 augustus in ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel. Voor aanvullende vragen en antwoorden kunt u bellen met mw. M. Koole, tel. 0167-536671, of mailen met mw. M. Bezemer, e-mail