Nieuws


Afscheid Foto dominee:

Ds. W.J.van de Griend 17-3-2019


Doe mee met Kerstproject Gospelkoor Per Amore

Zangliefhebbers die zich niet als vast lid aan een koor willen binden maar wel graag dat ene concert willen meezingen, zijn van harte welkom om op projectbasis met ons koor mee te doen. Zingen rond de kerstdagen doen wij, en velen met ons, graag! Zing eens met een koor mee en je ervaart hoe mooi het is om met elkaar over Gods grote liefde te zingen. Gospelkoor Per Amore o.l.v. Ad de Joode uit Stellendam geeft u/jou de gelegenheid om mee te zingen in het koor voor een kerstuitvoering. In het kerstconcert gaan we ‘Dit kind Immanuel’ uitvoeren. Dit concert zal uitgevoerd worden op D.V. 14 december 2019 in de Hervormde kerk te Dirksland. Het koor repeteert elke woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de Gereformeerde kerk te Stellendam. Voor meer informatie kunt u/jij terecht via telefoon: 0187-602676. U/jij bent van harte welkom!


Schuurdienst 7 April 2019

Voor iedereen met een drukke, maar ook voor iedereen met een minder drukke agenda, wilt u 7 april a.s. vrij houden voor onze jaarlijkse schuurdienst. Ook dit jaar hebben Frans en Aartje Oudijk ons uitgenodigd om in de schuur aan de Oude Dijk 1 in Melissant weer kerk, samen zijn en samen eten te combineren. Het thema van de dienst is “Geroepen om te leven”. In ons leven worden we allemaal geroepen, maar verstaan we deze roep altijd? Leven we altijd het leven wat God van ons vraagt? Ds. M. van der Veer zal ons hierin op weg helpen om wellicht iets later op deze dag met elkaar een goed gesprek hier over te hebben. Het koor “Polyhymnia’ uit Oud Vossemeer zal muzikale medewerking verlenen. Er is oppas in het huis van Jeanette en Jaco van Oostenbrugge en er is kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Na de dienst is er koffie en thee met iets erbij. En de barbecue zal op de juiste tijd worden aangestoken. Natuurlijk hopen (en rekenen?) we op uw komst. Schroom niet om familie, vrienden, buren ook uit te nodigen. Daarbij is en blijft het wel van belang om u op te geven. Ook als u alleen de kerkdienst bezoekt!! We willen graag iedereen een zitplaats aanbieden, dus geef u vandaag nog op dan bent u daarvan verzekerd. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid, tot 7 april! Met een hartelijke groet, Marijke van Kampen, Aartje Oudijk en Gerda Weeda PS. Natuurlijk kunnen we hulp gebruiken. U kunt natuurlijk wachten totdat u hiervoor door ons benaderd wordt, maar geloof ons, ook vrijwillige aanmeldingen zijn van harte welkom!

Opgeven via dit formulier : Opgave voor de Gemeentedag 7 april 2019


Kindernevendienstwerk

We zijn opnieuw op zoek naar nieuwe medewerkers voor de kindernevendienst. Als we genoeg mensen hebben is iedereen één maal in de 6 weken aan de beurt. Liefde voor kinderen, ze graag bij willen brengen dat God van ze houdt, dat ze er bij horen, aan de hand van een leesrooster en thema’s, interesse in hun denkwereld, willen leren van hun soms pure gedachten en uitspraken, ze iets willen meegeven, dat heb je nodig als kindernevendienstleider. Dus….schroom niet, meld je aan, vaders, moeders, gemeenteleden die jong van hart zijn. Ga met ons in gesprek, vraag aan ons of je een keer mee mag om eens te kijken wat het inhoudt en laat je verrassen!

Namens de kindernevendienstgroep,

Akkeline van Lenten.


40dagentijd: Een nieuw begin

Tijdens de themadienst van zondag 10 maart heeft Ds. van de Griend gesproken over Jezus in de woestijn. De weg naar een nieuw begin leidt ons soms door een woestijn. Een woestijn kan vol gevaar en verzoekingen zijn. Maar in de woestijn zijn ook oases. God geeft ons momenten om op adem te komen, oases, rustplaatsen langs de levensweg. Soms laat God zich vinden waar niemand Hem zoekt. Niet altijd woont Hij in een oase. Soms is Hij juist in de woestijn. En onderweg door de woestijn lopen medereizigers mee op ons pad om ons te ondersteunen. Hoe de weg ook gaat, we mogen achter Jezus aan lopen, door de diepten en de stormen heen, de woestijn uit, het leven tegemoet. De woestijn wordt paradijs… we zijn op weg naar een nieuw begin.


Paasgroetenactie 40dagentijd: Een nieuw begin

Als gemeente zijn we goed in meeleven en het versturen van kaartjes. Daarom hebben we deze 40dagentijd gekozen voor verschillende Paasgroetenacties. Zondag 10 maart hebben we een kaartenactie gehouden voor gedetineerden. Hiermee hebben we gedetineerden kunnen bemoedigen met het maken van een nieuw begin… Ook binnen onze eigen kring van gemeente willen we mensen blij maken met een kaartje. Moeite, verdriet, pijn of zorgen kunnen deel zijn van ons leven. Jezus leert ons dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. In deze 40dagentijd willen we ons inzetten om mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Daarom willen wij na de dienst van zondag 24 maart een kaart uitdelen om naar een gemeentelid te versturen, als bemoediging en als teken van hoop… óf gewoon als groet.


40dagentijdkalender: ‘Een nieuw begin’

 

15 t/m 20 april: Stille week

Stilte en gebedsmomenten op 15, 16, en 17 april, viering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 18 april, en een avonddienst op Goede Vrijdag 19 april in Ouddorp. Een goede en gezegende 40dagentijd toegewenst.

De kerkenraad.


Voor de kindernevendienst

Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook? Het Paasproject voor de kinderen van de kindernevendienst neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons. Centraal in de verbeelding staat de rugzak: als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last te dragen tijdens een moeilijke tocht, wat verbeeld wordt in een grote trekkersrugzak. Met de kinderen trekken wij achter Jezus aan en merken we dat we ook in alles keuzes moeten maken. Ook onze rugzak wordt gevuld met de belangrijkste dingen die we moeten meenemen op deze reis, achter Jezus aan, op weg naar Pasen. We zullen u af en toe in een kindermoment bijpraten over deze reis.

Namens de kindernevendienst, Akkeline.


de Matteüs Passion

Een goed gesprek over de Matteüs Passion – Mar van der Veer Schoolmusicus, componist en theoloog Mar van der Veer geeft drie donderdagavonden uitleg in de Emmaüskerk te Middelharnis over de Mattheüs Passion van Johan Sebastiaan Bach. Hij opent in woord en muziek een deur naar de in ons land meest geliefde Passiemuziek van Johan Sebastiaan Bach. Voor velen blijft dit indrukwekkende muzikale gebouw te imposant om binnen te gaan. Mar van der Veer laat horen hoe gemeenteleden in de dagen van Bach werden uitgenodigd om deel te worden van dit muzikale geloofsverhaal. Met name zal hij ingaan op de theologie die achter de teksten verborgen zit. Deze wordt in onze tijd niet of nauwelijks begrepen. Mar van der Veer welbekend op Goeree-Overflakkee, als leraar muziek. Hij is behalve componist nu ook theoloog. Mar van der Veer gaat drie avonden met ons in gesprek op de donderdagavonden 14, 21 en 28 maart.

De avonden zijn vanaf 20.00 uur en vrij toegankelijk. Iedereen is van harte welkom om te luisteren en in gesprek te gaan met deze bevlogen man. Waar? Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 te Middelharnis.