Nieuws


Kerkdiensten

Voorzichtig aan mogen we in de maand juni de kerkdeuren weer openzetten voor ‘bezoekers’. Voorzichtig aan want het aantal is beperkt tot maximaal 30 mensen. Deze 30 mensen is dan weer inclusief voorganger, ouderling en diaken van dienst, koster, technici en eventueel organist. Dit betekent dat we voor iedere dienst 24 mensen welkom mogen heten. En dat allemaal wel op anderhalve meter afstand waarbij huisgenoten wel bij elkaar mogen zitten. Wees gerust, met deze maatregelen passen die 30 mensen in onze kerkzaal. Als kerkenraad hebben we besloten dit ook te gaan doen. We kunnen zo ervaring opdoen voor de periode dat er meer mensen mogen komen. Verwacht wordt vanaf 1 juli maximaal 100 mensen, maar voor alle duidelijkheid: die kunnen we vermoedelijk met de anderhalve meter maatregel niet kwijt. De overheid stelt wel voorwaarden. Zo moeten bezoekers zich van te voren opgeven, oftewel reserveren.

Hoe gaan we dit aanpakken? Voor de maand juni kan iedereen aangeven welke diensten hij of zij wil bijwonen. Wel hierbij vermelden met hoeveel huisgenoten u wilt komen. Aan de hand van deze opgaven gaan we een verdeling per zondag maken waarbij het uitgangspunt is dat iedereen die wil, minimaal één keer naar de kerk kan komen. Om zeker voor de dienst op 7 juni iedereen tijdig in kennis te stellen dient u uw opgaven vóór 5 juni in te leveren bij de scriba. Dit dus voor de hele maand juni. Het kan via de mail, telefonisch of een briefje in de brievenbus. Voor het bijwonen van de dienst gelden wel de algemene regels vanuit het RIVM. Dus heeft u klachten met betrekking tot koorts of benauwdheid, dan niet komen. En bij koorts dienen ook de gezinsleden thuis te blijven. Mensen met een kwetsbare gezondheid of 70 jaar en ouder behoren tot de risicogroep. Neem dus zelf uw verantwoordelijkheid hierin. De kerkdeuren gaan voorlopig pas om 09.45 uur open. Bij de deur wordt u welkom geheten door de koster of ouderling van dienst. Zij hebben de taak van coördinator en controleren of u op de lijst van bezoekers staat. Vervolgens zullen zij u aangeven op welke plaats in de kerkzaal u kunt gaan zitten. Van te voren is er een indeling gemaakt en deze plaatsen zijn genummerd. U krijgt dus te horen op welk nummer u mag gaan zitten. Dit heeft alles te maken met de anderhalve-meter maatregelen. Dit betekent ook dat er slechts 2 mensen gelijktijdig de kerk in kunnen gaan, met uitzondering van huisgenoten, want ook hierbij moeten we de anderhalve meter in acht nemen. In de banken waar niemand mag zitten zijn de kussen weggehaald. Verspreiding via papier zou mogelijk zijn daarom liggen er geen Bijbels en liedboeken in de banken. De teksten worden wel op het scherm geplaatst, zodat u deze kunt lezen. Want, en dat is de volgende maatregel waar we ons aan moeten houden, we mogen nog niet zingen daar het risico van besmetting hierbij groot is. Het wordt dus niet vóór het zingen de kerk uit, maar ook bij het verlaten van de kerkzaal moeten we de anderhalve meter afstand in acht nemen. Dit betekent dat we, achteraan beginnende, de mensen 1 voor 1 naar buiten laten gaan. Dit wordt door de coördinatoren aangegeven. Houdt ook als u weer buiten bent de anderhalve meter afstand in acht. We willen bekijken of we in de loop van de maand juni na de dienst bij droog weer koffie kunnen drinken in de tuin. Daar er slecht 30 mensen in het gehele kerkgebouw aanwezig mogen zijn is er in de maand juni nog geen oppas en geen kindernevendienst. Het beperkt het aantal bezoekers en bij het wegbrengen en ophalen kunnen we de anderhalve meter niet garanderen. We hopen in de maand juli hier weer mee van start te kunnen gaan.

Toiletbezoek: probeer het te voorkomen door nog thuis naar het toilet te gaan. Maar uit eigen ervaring weet ik dat dit niet altijd lukt. Op de toiletten hangt een briefje met de hygiëne- voorschriften. Naast de gebruikelijke schoonmaak van de kerk worden de banken nu extra schoongemaakt om besmetting te voorkomen.

Op zondag 14 juni vindt de bevestiging plaats van ds. Hoek. Hij wordt bevestigd in beide gemeenten dus zullen er ook 2 ambtsdragers per gemeente en 1 lid van de beroepingscommissie van Ouddorp aanwezig zijn. Tevens de kinderen en moeder van ds. Hoek. Dit betekent dat er een beperkt aantal gemeenteleden bij aanwezig kan zijn.

Op 28 juni gaat de geplande kinderdienst door. Dat betekent dat we voor deze dienst voorrang willen geven aan de kinderen van de basisschool. Natuurlijk wel vergezeld van één of beide ouders. Het klink misschien allemaal zakelijk of kinderachtig maar het zijn voorschriften waar we ons aan moeten houden, gelet op onze gezondheid. De diensten worden voorlopig naast kerkomroep en kerktelefoon ook via het YOU TUBE kanaal uitgezonden. Ik hoop, lieve gemeenteleden, dat u nu niet zegt: al die poespas, ik luister of kijk wel thuis. Want als we dat allemaal vinden komen we als gemeente nooit meer bij elkaar. In deze overgangsfase hebben we besloten om in de maand juni nog geen gastpredikanten uit te nodigen, we willen eerst ervaren hoe een en ander verloopt. We gaan er vanuit dat we vanaf de maand juli weer iedere dienst een predikant op de preekstoel mogen waarnemen.

Momenteel worden de diensten met live beelden uitgezonden op het YOU TUBE kanaal. De camera staat achter in de kerk, hetgeen betekent dat alleen de achterzijde van de bezoekers in beeld komt. Natuurlijk wordt wel de voorzijde van de voorganger en de ouderling en diaken van dienst in beeld gebracht. Gelet op de wet op de privacy moeten we u dit wel bekend maken. Dit was enkele weken geleden nog geen probleem, daar velen van ons door een ‘coronakapsel’ onherkenbaar waren, maar ik heb begrepen dat de meeste mensen weer naar de kapper zijn geweest. Overigens kunnen we niet genoeg zeggen, dat we blij zijn met al het werk hierin van Evert Cranendonk en Peter Meuzelaar.


Kennismaking met ds. Hoek

Het loopt allemaal anders dan we gepland hadden. Tijdens de bevestiging- en de intrededienst op 14 juni geen overvolle kerken met gemeenteleden die na afloop ds. Hoek en zijn vrouw welkom kunnen heten. Maar ook de persoonlijke kennismaking van ds. Hoek met de gemeente zal niet zo snel gaan als we gewend waren. We moeten ons houden aan de maatregelen en de gezondheid van anderen en van onszelf niet in gevaar brengen.Vóór 14 juni ontvangt u allemaal een brief van ds. Hoek waar in hij zich aan ons voorstelt. Maar hoe stellen wij ons aan ds. Hoek voor? Op 14 juni willen we hem een map overhandigen waarin alle gemeenteleden zich aan hem voorstellen. Op een a4’tje je naam, adres, telefoonnummer en eventueel emailadres en een omschrijving wie je bent. Maar misschien ook wel een persoonlijke boodschap aan ds. Hoek. Dit alles mag aangevuld worden met een foto van jezelf. Als gezin kan je er ook voor kiezen om iedereen persoonlijk iets te laten schrijven en dus meerdere A4’tjes gebruiken. En kinderen: leef je uit om een mooie tekening of kleurplaat te maken. Dit alles wordt verzameld in één map en het zou geweldig zijn als alle gemeenteleden hieraan mee willen werken. U kunt uw kennismaking inleveren vóór 10 juni 2020 bij de scriba. Nu kan ik mij voorstellen dat u zegt: ‘ik wil iets persoonlijks vertellen, maar dat gaat verder niemand iets aan’ Ik beloof u, dat ik alleen maar zal kijken naar de namen en eventueel de foto’s en verder niets zal lezen. Ik kan dan wel de brieven of kaarten per gezin opbergen. We waren allemaal blij en dankbaar met een nieuwe predikant dus ik ga er vanuit dat iedereen een bijdrage zal aanleveren. Doet U mee! Graag inleveren op het adres Dreef 2. Kan of mag u niet uit huis, dan even bellen, zodat ik het kan ophalen. Daar ik niet zeker weet of mijn printer tegen die tijd weer doet wat ik wil, niet naar mij mailen om te voorkomen dat het niet leesbaar is.


Ambtsdragers

Tot en met 30 mei kunt u nog namen opgeven voor nieuwe ambtsdragers. We zijn minimaal op zoek naar 3 wijkouderlingen, 2 diakenen en 1 (ouderling-) kerkrentmeester. U kunt de namen inleveren bij de scriba, wel uw eigen naam hierbij vermelden. En natuurlijk, mocht u het gevoel hebben dat uzelf hiervoor geroepen wordt, geef dit vanuit dit gevoel dan ook door. Draag dit ook op in uw gebeden zodat ook dit werk door mag blijven gaan binnen de gemeente van Jezus Christus


Dienst zondag 7 juni

Voor het eerst weer met gemeenteleden in de kerkzaal en dan lees je dat het thema twee spinnen is. Wel aantrekkelijk om weer te komen. Maar wees gerust de kerkzaal wordt netjes schoongemaakt voor de dienst. Het is “slechts” het thema van de preek.


examens

We hebben begrepen dat er de komende tijd toch examens afgenomen zullen worden. Doe jij examen op de middelbare school ? Zodra het verlossende telefoontje binnen is, en wat de uitslag ook mag zijn, het zou fijn zijn als je die door wilt geven aan de scriba. Dan blijven wij op de hoogte en kunnen we ook met jullie meeleven. Laat het even weten tel: 0187-491545

Adrie Bijl


Opbrengsten Acties

Kaarten € 40,–

Gift diaconie t.n.v. Devotha € 50,–

“Sta op actie” voor Oikocredit € 295,–

Het laatste bedrag is alleen de opbrengst uit de enveloppen die

nog net voor de lockdown ingeleverd werden.

De Diaconie.


Uitzendingen via YouTube

Deze duren zolang de coronacrisis voortduurt en is in het leven geroepen om een alternatief te bieden voor de overbelaste site van de kerkomroep Nederland. Dit is nog maar een experiment maar zal met de tijd steeds beter worden is de verwachting. Of we daarna over gaan schakelen naar een professionele installatie of zo door zullen gaan of stoppen zal nog besloten gaan worden. Zie onder een voorbeeld van de paasdienst :