Reserveren

Kopieer onderstaande tekst

en mail deze naar de scriba (of in de brievenbus):  

Email Adrie

Bezoek kerkdiensten (geld ook voor gasten en vakantiegangers)

 
De diensten in de maand augustus graag uiterlijk
30 juli inleveren bij de scriba

Naam: ……………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………
Email: …………………………………………………….
wil graag de diensten bijwonen op de volgende zondagen:
O zondag 02 aug … volwassenen en … kinderen
O zondag 09 aug … volwassenen en … kinderen
O zondag 16 aug … volwassenen en … kinderen
O zondag 23 aug … volwassenen en … kinderen
O zondag 30 aug … volwassenen en … kinderen
a.u.b. aankruisen wat van toepassing is

Nog even de spelregels voor het bezoek.
De kerk gaat om 09.45 uur open en in de hal mogen niet meer
dan 2 personen gelijktijdig aanwezig zijn, m.u.v. huisgenoten. In
de hal kunt u de handen ontsmetten en hoort u van de koster
waar u mag gaan zitten. Voor de dienst mag u gerust met elkaar in gesprek gaan, maar
houdt de anderhalve meter afstand in acht en houdt er ook rekening
mee dat de dienst al wordt uitgezonden en dat men thuis
alles kan horen. (we gaan er wel vanuit dat er in de kerk alleen
maar het goede nieuws wordt verteld en dat iedereen dat mag
horen). Na de dienst verlaten we de kerk en houden we nog steeds rekening
met de anderhalve meter afstand.
Bij redelijk weer is er na de dienst gelegenheid om elkaar in de
tuin te ontmoeten en koffie/thee of fris te drinken.
 

preekrooster

preekrooster

3de kwartaal van
het jaar 2020

Activiteiten

Geen activiteiten.